DIGITÁLNÍ NETWORKING V OBLASTI INOVACE PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU

Stále významnější role leteckého a kosmického průmyslu, existující osobní kontakty i úzké vztahy v oblasti podnikání a výzkumu nabízejí velký potenciál pro posílení spolupráce mezi firmami a zainteresovanými stranami. Cílem následující virtuální networkingové akce je podpora mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit v rámci sektoru aerospace. 

Foto: https://inno-aerospace.b2match.io/

Tato část akce se koná v rámci Startup-Weeku v Düsseldorfu. Její první část se zaměřením na Slezsko (PL), Jižní Moravu (CZ) a Severní Porýní-Vestfálsko (DE) sloužila 20. června jako zahřívací kolo pro budoucí aktivity a kladla si za cíl představit hlavní charakteristiky a silné stránky tří leteckých regionů a podpořit mezi nimi mezinárodní výzkumné a inovační aktivity. Následovat bude online matchmaking a také odborné přednášky, které se uskuteční 8. – 9. září 2022.

Témata:

Udržitelné letectví

Klimaticky účinné zdroje energie a pohony

 • biopaliva a udržitelná letecká paliva (SAF)
 • klimaticky neutrální zdroje energie
 • elektrické létání (baterie/zelená elektřina)
 • vodík/palivové články

Udržitelný design

 • efektivní odlehčené konstrukce
 • aditivní výrobní procesy (např. tisk dílů z uhlíkových vláken)
 • biologické a inteligentní materiály
 • posouzení životního cyklu

Networking a digitalizace v letectví

Digitalizace během testování a certifikace

 • senzory a telemetrie (testování, výpočty, měření)
 • digitální dvojčata a digitální stíny (např. pevnostní analýzy a prediktivní údržba)

Intermodální sítě v letectví

 • intermodální přepravní systém: začlenění přepravy podporované leteckou dopravou do jiných dopravních řetězců

Nová mobilita

 • letecké taxi nebo autonomní vozidla pro přepravu osob a nákladu
 • senzorová technologie a řízení pomocí umělé inteligence

New Space

Komercializace vesmíru

 • soukromé satelity pro nové komerční služby založené na datech, pozorování Země.

Vesmírná těžba

 

Další podrobnosti a možnost registrace zdarma ZDE.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:  Mgr. Oto Hrdlička, tel: 532 194 918, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz

 

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět