Coal Mongolia 2019: výzva k účasti na veletrhu

Velvyslanectví České republiky v Mongolsku ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, resp. agenturou CzechTrade, pořádají v Ulánbátaru v září 2019 projekt ekonomické diplomacie (PROPED) k podpoře účasti českých exportérů na prestižní mezinárodní výstavě/konferenci Coal Mongolia.

Foto: Shutterstock

Devátý ročník Coal Mongolia se bude konat ve dnech 5. – 6. 9. 2019 v Shangri-La Hotel v Ulánbátaru. Velvyslanectví ČR nabízí českým firmám podporu na veletrhu i na jednáních se zástupci mongolské státní správy a podnikatelské sféry, možnost prezentace vlastních řešení, technologií a technologických celků pro těžební a energetický sektor na odborném semináři. Agentura CzechTrade podpoří exportéry zajištěním českého stánku.

Díky obrovskému nerostnému bohatství v Mongolsku je výstava v hledáčku všech předních těžařských firem. Pro české dodavatele je komplementárním nástrojem k získání a udržování potřebných obchodních kontaktů. Jelikož má výstava návaznost na klíčový těžební sektor určující ekonomickou prosperitu země, je jeho realizace pro mongolskou vládu prioritní a má její plnou podporu. Více informací o připravovaném ročníku této mezinárodní výstavy lze získat na stránkách Coal Mongolia.

Projekt ekonomické diplomacie budeme v Ulánbátaru realizovat ve dnech 4 . – 7. 9. 2019. Zájemci o účast se mohou předběžně hlásit na e-mailové adrese: commerce_ulaanbaatar@mzv.cz.

Díky našim firmám o nás ví celý svět