Český pavilon na veletrhu letecké techniky Saudi International Airshow

Velvyslanectví České republiky v Rijádu a Asociace leteckých a kosmických výrobců si vás dovolují pozvat k účasti na českém pavilonu na prvním ročníku veletrhu letecké techniky Saudi International Airshow v Rijádu, Saudská Arábie ve dnech 12. – 14. 3. 2019. Účast na veletrhu je financována z programu Ministerstva zahraničních věcí ČR pro podporu ekonomické diplomacie PROPED.

Foto: Shutterstock
Velvyslanectví na tomto veletrhu bezplatně poskytne pro české firmy: výstavní plochu 64 m2, prezentační seminář, asistenci s logistikou v místě, dojednání schůzek s partnery a asistenci pracovníků velvyslanectví po celou dobu veletrhu.

Zúčastněné firmy společně ponesou firmy náklady na design a stavbu výstavního pavilonu dle společně dohodnutých specifikací, dále si pak budou hradit cestovní výlohy , ubytování a umístění případných exponátů nad rámec rezervované výstavní plochy (letouny a jejich součásti).

Saudi International Airshow je vůbec prvním ročníkem tohoto veletrhu a vyznačuje se vysokou podporou místní vlády. Veletrh je určen pro výrobce a dodavatele jak v civilním, tak i vojenském letectví a návazných oborech (bezpečnostní systémy, inženýring, pokročilé strojírenství, zařízení letišť, apod.). Očekává se účast až 750 vystavovatelů a 15 000 návštěvníků.

Účast je možná jakoukoli formou, tzn. vysláním zástupce z ČR, či zástupce z regionu, nebo katalogovou prezentací.

Kontaktní osobou pro tuto akci je na velvyslanectví pan Vojtěch Hromek, e-mail: vojtech_hromek@mzv.cz, mob. +966 5334 20008. Na české straně účast koordinuje Ing. Zbyněk Hruška, e-mail: alv@alv-cr.cz, mob. +420 725 543 940. Prosíme o indikaci svého zájmu do 1. 2. 2019.

Bližší informace k veletrhu lze získat též na webu veletrhu.