Česko-finské matchmakingové fórum stavebního sektoru

Velvyslanectví České republiky v Helsinkách pořádá v polovině března matchmakingovou akci, na níž budou největší finské stavební společnosti nabízet českým firmám možnosti uplatnění ve finském stavebním sektoru.

Foto: Shutterstock

V rámci monitorování příležitostí pro české firmy identifikovalo Velvyslanectví ČR v Helsinkách významný exportní potenciál ve finském stavebním sektoru. Finsko prožívá stavební boom a kromě „běžné“ bytové výstavby se chystá zahájit realizaci řady velkých stavebních projektů (mj. hokejové haly v Tampere, společensko-sportovního komplexu Hippos2020 v Jyväskylä či nemocnice v Oulu). Jak bylo potvrzeno v rámci konzultací s představiteli velkých finských stavebních skupin, na místním trhu budou v důsledku masivní výstavby chybět stavební kapacity, přičemž finský stavební průmysl zároveň čelí stagnaci produktivity. Nejen proto, nýbrž i s přihlédnutím k výborným referencím českých stavařů a subdodavatelů (získaným např. při česko-finské spolupráci v rámci výstavby Sazka Arény), projevili finští partneři zájem o zahájení spolupráce s českými firmami.

Velvyslanectví ČR v Helsinkách se proto rozhodlo uspořádat, jako projekt ekonomické diplomacie, dvoudenní kontraktační akci, na níž budou 2-3 největší finské stavební společnosti (SRV, YIT či Destia) nabízet českým stavebním a technologickým firmám možnosti uplatnění ve finském stavebním sektoru. Akce, jež proběhne dnech 14. a 15. března 2019 a svojí účastí při zahájení ji podpoří i náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, se zúčastní skupiny nákupčích výše uvedených společností, před nimiž budou moci zástupci českých firem prezentovat svoje možnosti. Ve druhé části akce bude prostor pro konkrétní B2B jednání. Jednacím jazykem je angličtina.

Pro potvrzení zájmu o akci (a případné další informace) kontaktujte do 22. února 2019 paní Janu Arhio, ekonomickou specialistku Velvyslanectví ČR v Helsinkách – jana_arhio@mzv.cz.

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet