ČESKO-AFRICKÁ KONFERENCE O INVESTIČNÍCH A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH V PRAZE

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí si Vás dovoluje pozvat na Česko-africkou konferenci o investičních a obchodních příležitostech pro české firmy na trzích v Etiopii, Ghaně, Jihoafrické republice, Keni a Zambii. Akce proběhne 26. 4. 2023 v prostorách Černínského paláce. 

Foto: Shutterstock

V rámci dopoledního programu proběhne série prezentací ekonomických diplomatů, kteří působí na zastupitelských úřadech České republiky v Etiopii (Pavel Šára), Ghaně (Beata Matusiková), Jihoafrické republice (David Vaverka), Keni (Marta Anna Ledgard) a Zambii (Václav Kuželka). Dále budou následovat prezentace zástupců afrických investičních agentur. 

Účastníkům konference budou prezentovat aktuální obchodní a investiční příležitosti na jednotlivých trzích, ale také informace o kultuře obchodního jednání, specifikách trhů a stavu ekonomiky v každé z těchto zemí. 

Odpolední program začne prezentacemi zástupců finančních institucí. Dále budou následovat teritoriální kulaté stoly, v rámci kterých bude možnost diskutovat s ekonomickými diplomaty, finančními institucemi i africkými zástupci investičních agentur. Celá akce bude zakončena recepcí. 

Na konferenci se prosím registrujte na e-mailové adrese: AkceOED@mzv.cz.

Kapacita akce je omezena.

Základní informace o jednotlivých trzích naleznete v aktuální Souhrnné teritoriální informaci zpracované pro Etiopii, Ghanu, Jihoafrickou republiku, KeňuZambii. Konkrétní sektorové příležitosti pak přibližuje publikace Mapa globálních oborových příležitostí 2022/2023 dostupná na mzv.publi.cz.

Pozvánka

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět