ČESKÁ ÚČAST NA LISTOPADOVÉM VELETRHU INDODEFENCE 2022

V rámci programu na podporu ekonomické diplomacie pro rok 2022 MZV ČR schválilo projekt, v jehož rámci bude s finanční podporou a pod patronací MO ČR podpořena česká účast na veletrhu obranného průmyslu INDODEFENCE 2022 (2. – 5. listopadu). Účast firem na veletrhu s podporou PROPED bude  koordinována Asociací obranného průmyslu, která zaštítí misi vystavujících firem. V  rámci projektu umožní Velvyslanectví ČR v Jakartě ve spolupráci s MO ČR a AOBP vytvoření národního pavilónu na tomto prestižním veletrhu a umožní českým firmám představit své nabídky v daném sektoru.

Zastupitelský úřad v Jakartě vyzývá všechny české firmy, které by měly zájem zúčastnit se jako vystavovatelé INDODEFENCE 2022, aby jej indikovali Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP).

Veletrh INDODEFENCE, který se koná pravidelně ve dvouletých intervalech, a jehož konání muselo být v pandemickém roce 2020 odloženo, patří k nejvýznamnějším v oboru. Jeho prestiž si  uvědomují také české firmy, které se jej pravidelně zúčastňují již od roku 2004, a jejichž počet každoročně narůstá. To souvisí s hledáním alternativ k tradičním trhům ze strany českých exportérů a také svědčí o tom, že význam regionu jihovýchodní Asie jako cílového trhu roste. Podle údajů SIPRI v průběhu posledních 20 let celkový objem výdajů zemí regionu na výzbroj průběžně rostl. Samotná Indonésie, jejíž obranné výdaje byly po řadu let drženy velmi nízko v souvislosti s překonáváním dopadů asijské krize, pak v posledních letech provádí poměrně rozsáhlou a ambiciózní modernizaci svých ozbrojených složek a její rozpočet na dané účely je za tímto účelem pravidelně navyšován, nyní kolem 4 % celkového rozpočtu.

Stávající situace tak umožňuje řadu příležitostí pro uplatnění českých exportérů. Za důkaz lze  považovat také skutečnost, že několik našich výrobců již v Indonésii v minulosti uspělo. Jako klíčový faktor pro jakékoli obchodní a podnikatelské aktivity v zemi se přitom ukazuje návštěva v teritoriu a oslovení správného partnera na místní straně. Prestižní oborový veletrh, navštěvovaný místní profesionální komunitou pak bezpochyby představuje adekvátní prostředí pro uvedený účel.   

Alena Štojdlová, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Jakartě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět