Výzva pro české zdravotnické firmy k podnikatelské misi do Mongolska

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků České republiky si vás dovolují přizvat k účasti na projektu ekonomické diplomacie (PROPED) v Mongolsku. Podnikatelská mise, která si klade za cíl zmapovat exportní příležitosti pro českou zdravotnickou techniku v mongolských podmínkách, se uskuteční ve dnech 27. až 29. dubna 2020.

Foto: Shutterstock

Účastníkům bude z prostředků PROPED zajištěna účast na odborném semináři velvyslanectví, na B2B a B2G jednáních v místě, na exkurzích do nemocnic, bude hrazena doprava v místě a tlumočení. Podnikatelskou delegaci povede náměstek ministra zdravotnictví ČR a doprovodí zástupci Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru a AVDZP ČR.

Výzva je primárně určena zájemcům z oboru, ať již výrobcům či autorizovaným zástupcům, účastníci by neměli nabízet jen poradenství či druhotný prodej. Podnikatelé budou mít během mise příležitost své technologie a zdravotnické prostředky představit na odborném semináři, na jednáních s potenciálními partnery, v nemocnicích v Ulánbátaru i v některém z obchodního hlediska zajímavém regionu, na partnerských workshopech, na ministerstvech a  úřadech státní správy.

Věříme, že renomé českého zdravotnictví podpoří zájem o komerční spolupráci s českými výrobci, zájem o rekonstrukce zastaralých nemocnic a dodávky kompletní nemocniční techniky. Českou delegaci povede náměstek ministra zdravotnictví ČR, jednání se přislíbila z mongolské strany zúčastnit ministryně zdravotnictví, jež má k České republice kladný vztah, vedla mj. mongolskou delegaci na zasedání mezivládního Smíšeného hospodářského výboru v Praze.

Výrobcům zdravotnické techniky vřele účast na podnikatelské misi doporučujeme. Zájem o účast nám laskavě potvrďte na emailu obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru, abychom Vám mohli poskytnout potřebnou součinnost s přípravou cesty.

Iva Šustáková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

Díky našim firmám o nás ví celý svět