Podnikatelská mise v rámci cesty ministra zemědělství do Srbska

Dovolujeme si Vás pozvat do Srbska na podnikatelskou misi doprovázející ve dnech 15. – 16. 5. 2020 ministra zemědělství České republiky Miroslava Tomana, kterou organizuje Velvyslanectví v Bělehradě ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky. Mise navazuje na cestu ministra zemědělství do Severní Makedonie. Akce byla schválena v rámci projektů ekonomické diplomacie PROPED 2020.

 

Foto: Shutterstock
Součástí programu mise je návštěva 87. mezinárodního zemědělského veletrhu v Novém Sadu. Česká republika je v tomto roce tzv. partnerskou zemí („Země partner“) této nejvýznamnější zemědělské a potravinářské výstavy v regionu Západního Balkánu.

Českým vystavovatelům i účastníkům mise bude proto na veletrhu věnována zvýšená pozornost. Představitelé českých společností se budou moci seznámit a vést jednání nejen s jednotlivými vystavovateli, ale bude pro ně vytvořeno i zázemí přímo na národním stánku. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou Vojvodiny, Hospodářskou komorou Srbska a veletržní správou budou pozváni k B2B jednáním potenciální srbští partneři.

Jedná se o mimořádnou příležitost jak prohloubit bilaterální spolupráci se Srbskem. Ekonomika této balkánské země v posledních letech roste, přičemž značná pozornost je věnována rozvoji tradičním národohospodářským odvětvím, tzn. zemědělství a potravinářství. Místní zemědělci mohou nyní získat kromě národních dotací rovněž finanční prostředky z přístupových fondů EU. O spolupráci se srbskými partnery má v současné době zájem i řada velkých zahraničních společností zabývajících se jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobou. Zlepšující se ekonomická situace země samozřejmě přináší i vyšší poptávku místního obyvatelstva po dovozových potravinách.

Zájemci o účast na podnikatelské misi se mohou přihlásit na emailové adrese veselka@komora.cz, a to nejpozději do 30. března 2020. Pro další informace můžete náš zastupitelský úřad v Bělehradu.

Miroslav Čančík, ekonomický diplomat, ZÚ Bělehrad

Díky našim firmám o nás ví celý svět