Výzva k účasti na zemědělské podnikatelské misi do Keni a Ugandy

MZV ČR schválilo finanční příspěvek na uspořádání dvou navazujících projektů ekonomické diplomacie (PROPED) na podporu českých dodavatelů zemědělské techniky. Prezentace české zemědělské techniky, které pořádá ve dnech 27. -30. dubna Velvyslanectví ČR v Nairobi, se uskuteční v klíčových zemědělských oblastech východní Afriky. tj. v Keni a Ugandě. Cílem prezentací je představit česká zemědělská řešení keňským a ugandským distributorům zemědělské techniky.

 

Foto: Shutterstock

Zemědělství je v Keni a Ugandě nejdůležitějším sektorem ekonomiky, vytváří čtvrtinu HDP a zaměstnává 70 % obyvatelstva. Zemědělské vývozy reprezentující 50 % celkového exportu a jsou tak klíčovým zdrojem deviz.

V oblasti zemědělské produkce je Keňa soběstačná. Zemědělský potenciál Ugandy je takový, že v případě aplikace moderních zemědělských postupů má čtyřicetimilionová země schopnost uživit až 200 mil. lidí. V obou zemích tak existuje přirozená poptávka po zvyšování produktivity zemědělského sektoru. Bez zvýšení produktivity zemědělské produkce, zejména pak zaváděním moderních zemědělských postupů, nebude ani Keňa ani Uganda schopna využít potenciál, který zemědělství pro rozvoj jejich ekonomik nabízí. Trhy obou zemí jsou z pohledu českých dodavatelů trhem zajímavým i z toho důvodu, že potřebnou zemědělskou techniku je nutné dovážet.

Prezentace české zemědělské techniky v Keni a Ugandě je navíc první samostatnou akcí, která se k propagaci českých dodavatelů zemědělské techniky pro relevantní distributory zemědělské techniky uskuteční. Vzhledem k tomu, že prezentace bude zahájena zástupci politické reprezentace obou zemí, bude akci věnována pozornost i ze strany oficiálních reprezentací obou zemí. Akce tak nabízí českým firmám jedinečnou příležitost k představení své nabídky.

Je v zájmu ČR i českých exportérů prezentovat nabídku, která může snaze o zvyšování produktivity afrického zemědělství pomoci. Nabídku je zároveň nutné přizpůsobit místním podmínkám, zejména z pohledu koupěschopnosti konečných uživatelů, která je přirozeně nižší, než je tomu v případě rozvinutých zemí.  I přes toto omezení představuje navázání obchodní spolupráce mezi českými exportéry zemědělské techniky a východoafrickými odběrateli atraktivní příležitost pro rozvoj vzájemně výhodné spolupráce. Osobní účast na prezentaci lze doporučit i k získání vlastních zkušeností s místním trhem.

Velvyslanectví České republiky v Nairobi vyzývá české firmy, které mají o účast na prezentaci zájem, o vyjádření na e-mailovou adresu nairobi@embassy.mzv.cz

M.Minčev
obchodní rada
Velvyslanectví ČR v  Nairobi

Díky našim firmám o nás ví celý svět