MŮŽEME SE TRVALEJI USADIT NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH?

MŮŽEME SE TRVALEJI USADIT NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH? Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo příliš...