Vietnam – nový asijský tygr

Vietnam bývá díky svému rychlému tempu růstu často označován za nového asijského ekonomického tygra. Od roku 1990 roste vietnamská ekonomika průměrným tempem 7 procent ročně. Rychlost průměrného růstu HDP na hlavu činí z Vietnamu druhou nejrychleji se rozvíjející zemi na světě hned za Čínou.

Půjčky na populární motocykly byly často důvodem, proč Vietnamci využili služeb české společnosti Home Credit. Ilustrační foto z Hanoje: Pixabay

Vietnam má ambice stát se v horizontu dvaceti let vyspělou průmyslovou zemí. V případě, že se Vietnamu podaří tento impresivní růst udržet i nadále, může se skutečně v dohledné budoucnosti zařadit po bok asijských tygrů první generace jako například Jižní Korea nebo Tchaj-wan.

Vietnam je vzorovým příkladem přeměny jedné z nejchudších zemí na světě na ekonomiku v kategorii zemí se středním příjmem. Zatímco na začátku 80. let před zahájením ekonomických reforem „Doi Moi“ byl průměrný příjem na hlavu ve Vietnamu okolo 100 dolarů, v roce 2017 dosáhl už 2 385 dolarů. Podíl lidí žijících v extrémní chudobě klesl z více než 50 procent na počátku roku 1990 na současná 3 %. Nejenom příjmy jsou vyšší, ale vietnamská populace je vzdělanější a dožívá se vyššího věku než ve většině ostatních zemí s podobným příjmem na osobu. Tento rozvojový úspěch lze přičítat především razantním liberalizačním krokům z počátku devadesátých let a otevření země zahraničním investorům.

Šance pro české investory

Vietnam je dnes jedna z nejpřitažlivějších zemí pro zahraniční investory v regionu Asie a vietnamská vláda dělá vše proto, aby si země svou atraktivitu udržela. Vláda masivně investuje do infrastruktury, a především do vzdělání. Ve srovnání se zeměmi na stejném stupni rozvoje má dnes Vietnam absolutně nejvyšší podíl investic do vzdělání na celkových vládních výdajích (cca 20 %) a v podílu investic do školství na celkovém HDP dokonce předčí i řadu zemí OECD.

Vietnam investuje do vzdělání téměř 6,3 % HDP (pro srovnání v ČR je to zhruba 4 %), což se již začíná promítat do kvality vietnamského školství. Například v posledních mezinárodních srovnávacích testech hodnotících znalosti patnáctiletých žáků v matematice a vědních oborech Vietnam obsadil šestou příčku v Asii a dvanáctou na světě, daleko před mnoha nejvyspělejšími světovými ekonomikami.

Důležitým lákadlem pro zahraniční investory je také geografická blízkost Číny, a především velmi nízká cena pracovní síly. Mnoho provozů v pracovně náročných odvětvích se v důsledku rostoucích mezd v Číně postupně přesouvá z Číny do severního Vietnamu. Zahraniční firmy oslňuje rovněž tempo růstu movité střední třídy (nejrychlejší v Jihovýchodní Asii), která by v roce 2020 měla přesáhnout počet 33 milionů spotřebitelů.

Rychlý ekonomický růst Vietnamu a stabilní politické prostředí přitahuje i české investory. České firmy doposud investovaly ve Vietnamu do 34 projektů v hodnotě 90 milionů dolarů. Největším českým investorem ve Vietnamu je firma Home Credit, která si od roku 2010 na vietnamském trhu vybudovala vedoucí postavení v sektoru spotřebitelských úvěrů. Mezi další úspěšné české investory patří společnost Elmich Group, která do Vietnamu přesunula výrobu hrnců a kuchyňských potřeb, nebo česká firma Hydra, jež v provincii Quang Nam ve středním Vietnamu vybudovala závod na výrobu elektrických svitkových kondenzátorů.

Jednání náměstka ministra obrany Tomáše Kuchty s velitelem vietnamského letectva Le Huy Vinh. Foto: ambasáda v Hanoji

Silné osobní vazby

Na rozdíl od ostatních zemí v asijském regionu s Vietnamem spojuje Českou republiku poměrně specifické pouto, které může českým exportérům pomoci při jejich vstupu na vietnamský trh. Ve Vietnamu je dnes už téměř 300 tisíc Vietnamců, kteří studovali nebo pracovali v ČR. Řada z nich zastává důležité funkce ve státní správě nebo státních podnicích a mohou českým firmám zprostředkovat důležité kontakty nebo informace. V České republice navíc žije více než 80 tisíc příslušníků vietnamské menšiny. I mezi nimi najdeme spoustu úspěšných podnikatelů, kteří se zapojují do zprostředkovávání obchodu a investic mezi oběma zeměmi a pomáhají tak českým firmám ve Vietnamu.

Vietnam nabízí řadu příležitostí nejenom českým investorům, ale také českým výrobcům a vývozcům. České firmy se na vietnamském trhu prosazují například v oblasti obranného průmyslu, v dodávkách textilních a potravinářských strojů, strojů pro gumárenský průmysl nebo v oblasti dodávek částí energetických zařízení. K tradičně úspěšným položkám českého exportu do Vietnamu patří také české sklo, pivo, slad, chmel a sušené mléko.

Nově se na vietnamském trhu daří také českým environmentálním technologiím, výrobcům zdravotnických potřeb a vybavení pro nemocnice nebo poskytovatelům služeb v oblasti ICT. Obrat vzájemného obchodu přesáhl v minulém roce 1 miliardu dolarů, přičemž český vývoz do Vietnamu činil 106 milionů dolarů a dovoz z Vietnamu 914 milionů dolarů.

Tradiční obranný průmysl

Obranný průmysl je jedním z nejúspěšnějších českých exportních odvětví ve Vietnamu. České firmy zde mohou těžit z dlouhé tradice spolupráce s vietnamskými ozbrojenými složkami, ze znalosti českých zbraňových systémů rozhodujícími vietnamskými důstojníky a z pozitivního vztahu řady klíčových osob ve vietnamské armádě k ČR.

Mezi vietnamskou vojenskou elitou najdeme velké množství vysokých důstojníků, kteří získali své vzdělání v ČR a dodnes mluví plynně česky. A jejich počet neustále roste. Na univerzitě obrany v Brně dnes studuje 30 vietnamských vojenských kadetů, kteří po ukončení vysoké školy v ČR rozšíří řady vietnamských důstojníků s pozitivním vztahem k ČR. Není divu, že tyto kontakty přinášejí českým firmám z oblasti obranného průmyslu zajímavé zakázky.

K dlouhodobě nejúspěšnějším českým podnikům v tomto sektoru patří například výrobci radarových systémů (ERA, Retia, Eldis). Daří se zde také firmě VR Group, která v minulém roce dokončila dodávku leteckých simulátorů pro vietnamské vojenské letectvo. Tradičním dodavatelem ručních palných zbraní pro vietnamské ozbrojené složky je Česká zbrojovka a úspěchy u vietnamské policie sklízí také český výrobce munice Sellier & Bellot.

V roce 2017 dosáhl export českých zbraní a vojenských technologií do Vietnamu více než 8 milionů dolarů. Další zakázky pro české firmy z oblasti obranného průmyslu lze očekávat v souvislosti s plánovanými generálními opravami a modernizací českých cvičných letounů L-39, které tvoří páteřní flotilu vietnamského výcvikového letectva.

Nový impulz – dohoda s EU

České firmy se mohou těšit na nové obchodní a investiční příležitosti ve Vietnamu, které s sebou přinese Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Dohoda by měla vstoupit v platnost na přelomu roku 2018/2019 a výrazným způsobem liberalizovat obchodní i investiční toky mezi členskými zeměmi EU a Vietnamem.

Jedná se o jednu z nejobsáhlejších a nejambicióznějších dohod o volném obchodu, které kdy EU uzavřela. Dohoda zahrnuje ucelenou škálu okruhů v oblasti obchodu a investic, od pravidel původu a celních záležitostí a sanitárních a fytosanitárních opatření, přes státní zakázky, práva duševního vlastnictví, právní a institucionální témata a konkurenceschopnost, až k ochraně investic a řešení sporů v této oblasti.

Obě strany eliminují přes 99 % tarifních linek. Zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, automobily, alkoholickými nápoji a potravinami, Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro výrobky, jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a výrobky ze dřeva. Vzhledem k tomu, že většina zboží exportovaného z ČR do Vietnamu má charakter strojů a zařízení, kde bude tempo snižování celních sazeb nejrychlejší, lze očekávat, že dohoda podstatným způsobem usnadní další pronikání českých výrobků na vietnamský trh.

DAVID JARKULISCH, vedoucí obchodně ekonomického úseku, ambasáda v Hanoji

 

Příležitosti pro české firmy na finském trhu