Omán: ZEMĚ ZDATNÝCH OBCHODNÍKŮ LÁKÁ INVESTORY

Sultanát Omán, ležící na jihovýchodním cípu Arabského poloostrova, je v posledních letech zmiňován v českých médiích zejména jako země atraktivní pro turisty. Při své rozloze necelých 310 tisíc km2, která odpovídá zhruba Polsku či Itálii, nabízí řadu atraktivních míst pro turistiku, nicméně značná část Ománu je nehostinná. Omán obývá – zčásti i kvůli geografickým podmínkám – pouze 4,6 milionu obyvatel, z nichž 2 miliony jsou cizinci.

Tradice zdatných obchodníků přetrvává v Ománu dodnes. Také díky rozvoji cestovního ruchu. Foto: Shutterstock

V dobách největšího rozmachu ovládala ománská říše část íránského a pákistánského pobřeží na východě a východoafrické pobřeží od dnešního Somálska až po severní Mosambik a Zanzibar. Tradiční obživou byl pro Ománce obchod mezi Afrikou, Arábií a Asií. Tradice zdatných obchodníků přetrvává v Ománu dodnes.

Omán je dnes v porovnání s dalšími zeměmi regionu politicky, společensky i ekonomicky poměrně otevřenou zemí s příznivými podmínkami pro život i pro cizince. Je také zemí bezpečnou, politicky stabilní a má předvídatelné podnikatelské prostředí.

Hlavním ekonomickým nástrojem a zdrojem příjmů jsou dnes pro Omán ropa a plyn. Ty tvoří zhruba 70 % příjmů státního rozpočtu. V letech 2014 až 2017 Omán zasáhla, stejně jako všechny země v regionu závislé na příjmech z ropy, finanční krize. Tato skutečnost urychlila ekonomickou diverzifikaci a podporu soukromého sektoru. Vláda přijala řadu opatření na podporu přílivu zahraničních investic, rozvoj malého a středního podnikání, industrializaci země a vybudování infrastruktury. Národní plán na posílení diverzifikace ekonomiky (Tanfeedh) stanovil zásadní priority rozvoje jednotlivých odvětví. Těmito sektory jsou lokální výroba, turistika, doprava a logistika, těžba a rybolov.

Zvláštní ekonomické zóny

S cílem diverzifikace uvolnil stát značné prostředky na vybudování zvláštních ekonomických a průmyslových zón. V současné době existují takové „free“ zóny čtyři. První z nich – a ve své velikosti zdaleka nejrozsáhlejší – je ekonomická zóna Duqm zhruba 1000 km jižně od Maskatu. Zde vzniká velký námořní přístav a industriální zóna s komplexní infrastrukturou. Výhodou je vzdálenost pouhých několika desítek kilometrů od hlavních námořních tras v Arabském moři. Druhá zóna je v Soharu – zhruba 200 km severně od hlavního města Maskatu. Další méně významné zóny jsou v Al Mazunah u jemenských hranic a v Salalah, které čeští turisté znají spíše jako turistickou přímořskou destinaci.

Investice v Ománu jsou jednou z významných příležitostí pro české firmy a z ománské strany jsou prakticky stálým tématem veškerých jednání jak zástupců velvyslanectví v Rijádu, tak i ekonomických misí z České republiky. Přímá investice v Ománu může otevřít dveře nejen na ománský trh, ale i do celého přilehlého regionu, a to nejen Arabského poloostrova, ale i Íránu či Indie.

Ománská vláda nabízí pro investice řadu pobídek. Ve speciálních zónách je povoleno 100% vlastnictví zahraničními subjekty. Investor je na dobu 10 let osvobozen od daní. Zóna je rovněž bezcelní. Jistou výhodu lze spatřovat i v tom, že v zónách platí mírnější pravidla takzvané omanizace – povinného zaměstnávání místních obyvatel. Standardní kvóty pro povinné zaměstnávání Ománců se liší podle oborů od 10 do 65 %. Pro speciální zóny platí nejnižší hranice.

Rovněž v turistickém sektoru hledá Omán zahraniční investory. S výstavbou turistických kapacit se otevírají možnosti i pro české firmy z řady souvisejících oborů od stavebních materiálů, dekorací či světelných instalací. Známe řadu příkladů z okolních zemí, kde se české firmy prosadily do projektů turistických center a hotelů. Právě z těchto důvodů má řada českých firem své pobočky ve Spojených arabských emirátech, odkud obchodně obsluhují celý region. Pokud jde o novou výstavbu, je pravděpodobně nejvhodnější cestou přímá spolupráce s architekty či designéry, byť ti mnohdy působí ve velkých světových centrech v Paříži či Londýně.

Hlavním zdrojem příjmů Ománu zůstává těžba ropy a plynu. Země ale usiluje o diverzifikaci ekonomiky a příliv zahraničních investic. Foto: Shutterstock

Stavební boom

Omán intenzivně buduje infrastrukturu. Nejlépe je to vidět na příkladu silniční sítě. Velmi silné jsou v této oblasti zahraniční firmy jako rakouský Strabag. Ománská pobočka této firmy získala zakázku na silniční infrastrukturu v nové investiční zóně Duqm, staví ale i přehradní hráze či přístavní stavby. Výstavba silniční sítě přináší příležitosti pro české společnosti, například pokud jde o dodávky osvětlení ulic a silnic, kde se prosazují úsporná řešení s využitím LED diod, nebo automatizaci řízení městské dopravy.

Kromě zmíněné výstavby turistických resortů a hotelů se Omán zaměřuje rovněž na intenzivní bytovou výstavbu. Primárním záměrem vlády u nových staveb je dosáhnout úspor ve spotřebě energií a vody. V této oblasti již byla navázána spolupráce mezi českými a ománskými technickými univerzitami, na ománském trhu se rovněž představili čeští výrobci. Stejně tak se vysoké školy dohodly na spolupráci v oblasti vodohospodářství v oblastech, které trpí nedostatkem vody. Nové české technologie by mohly pomoci tuto otázku řešit.

Velmi aktuální otázkou je dále zajištění široké dostupnosti zdravotnické péče. To je poměrně složité zejména v rozlehlých vnitrozemských oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva. Omán nicméně hodlá budovat nové nemocnice a polikliniky. Zde se rýsují šance i pro české výrobce, z nichž někteří, jako například Linet, jsou již na trhu etablováni. Další čeští výrobci fungují jako subdodavatelé do komplexních zdravotnických projektů zahraničních firem.

V posledních dvou letech se postupně daří zejména ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze otevírat dveře ománským absolventům zdravotnických oborů pro postgraduální studium a odborné praxe v Česku. Česká léčebná a lázeňská zařízení mají intenzivní zájem o ománské hosty.

České firmy v Ománu

Pravděpodobně největší zakázky realizovala v Ománu firma Agile Europe, která dodala do největších státních ropných firem solární a hybridní řešení pro těžbu ropy a plynu. V Grand Mallu v Maskatu můžete navštívit prodejnu společnosti Pražská čokoláda Steiner&Kovarik a pochutnat si na mandlích v čokoládě, českém nugátu či v sousední prodejně na trdelníku. Dalším příkladem může být i firma Stratox ME, která se věnuje IT aplikacím a webovému marketingu.

PETR HOŠŤÁLEK, rada Velvyslanectví ČR v Rijádu

 

Ekonomický diplomat z ambasády v Rijádu Petr Hošťálek o exportu do Saudské Arábie a Ománu

Tomáš Rak z Komerční banky o exportu do Saudské Arábie, Ománu, Kuvajtu a Kataru

Náměstek Tlapa o exportních příležitostech v Saudské Arábii, Ománu, Kuvajtu a Kataru