MEXICKÝ AUTOPRŮMYSL – NEJISTOTA I OPTIMISMUS

Automobilový průmysl je pro Mexiko naprosto klíčové odvětví. Podílí se přibližně třemi procenty na hrubém domácím produktu země a představuje 20 % jeho veškeré výroby. Mexiko je v současnosti sedmým největším producentem osobních automobilů a čtvrtým největším exportérem vozidel na světě, přičemž 75 % vývozu míří do USA.

Největším výrobcem automobilů v Mexiku byla loni automobilka General Motors. Na ilustračním snímku vozy Chevrolet Corvette. Foto: Pixabay

K čilé obchodní výměně na severoamerickém kontinentu značně přispěla Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA), která byla v loňském roce novelizována a pod novou zkratkou USMCA (španělsky T-MEC) by měla nabýt účinnosti v roce 2020. Jednou z oblastí, ve které novela přináší zásadní změny, je právě automobilový průmysl, kde se citelně zvyšuje povinný podíl severoamerického původu zboží. Z hlediska česko-mexické spolupráce je automobilový sektor jedním z klíčových v rámci vzájemného obchodu, podílí se téměř z poloviny na celkovém obratu s Mexikem.

Mexický automobilový průmysl je také největším příjemcem zahraničních investic. Jen v loňském roce přímé zahraniční investice v automobilovém průmyslu představovaly 7,72 miliardy amerických dolarů. Celkem automobilový průmysl zaměstnává napřímo 824 tisíc lidí (nepřímo až 1,9 milionů lidí). V roce 2018 Mexiko vyprodukovalo 3,9 milionů vozů a zařadilo se tak v celosvětovém žebříčku automobilové výroby na 7. místo, v rámci Latinské Ameriky na 1. místo. V rámci vývozu automobilových součástek se nachází celosvětově na 4. místě. Přibližně 80 % celkové produkce směřuje na export – 75 % směřuje do USA, zbývajících 5 % do Kanady, Německa, Brazílie nebo Kolumbie.

Kvůli zpomalující se světové i mexické ekonomice ale v říjnu letošního roku zaznamenal prodej na domácím trhu pokles o téměř devět procent a vývoz dokonce o necelých dvacet procent ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku. Celkově automobilová výroba vykázala k říjnu 2019 pokles o více než 16 % – největší za posledních 30 let.

Více než 20 výrobních závodů

V současné chvíli na mexickém trhu působí ve 14 státech federace 21 výrobních závodů, mimo jiné Volkswagen/Audi, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota nebo Kia. Většina produkce je tak situovaná buď na severu nebo ve středu země. Nejoblíbenějšími destinacemi pro automobilové společnosti jsou státy Guanajuato, Estado de México, Chihuahua a Coahuila. Tyto společnosti se v období 2000 – 2017 podílely na přímých zahraničních investicích 60 miliardami amerických dolarů. Největším výrobcem automobilů v Mexiku byl v roce 2018 General Motors (Chevrolet, Buick, GMC a Cadillac) s 834 tisíci vyrobenými vozy, následovaly Nissan (762 tisíc) a Fiat Chrysler (639 tisíc). Další místa obsadily automobilky Volkswagen (435 tisíc), Kia (295 tisíc), Ford (280 tisíc), Toyota (192 tisíc), Audi (173 tisíc), Mazda (150 tisíc) a Honda (147 tisíc). Jedničkou v prodejích na domácím trhu je Nissan s 20,4 % trhu, následovaný General Motors s 15,8 %, Volkswagenem s 10,9 %, Toyotou s 7,9 % a Kiou s 7,4 %.

Severoamerický původ

Mexiko je otevřený trh, úzce navázaný na USA, kam míří přes 80 % mexického vývozu, a i pro USA je Mexiko hlavním obchodním partnerem. Dohoda mezi Kanadou, Mexikem a Spojenými státy pod novou zkratkou USMCA je nyní v procesu ratifikace a měla by nabýt účinnosti v roce 2020.

Jednou z oblastí, ve které novela přináší zásadní změny, je právě automobilový průmysl, kde se citelně zvyšuje povinný podíl severoamerického původu zboží. S cílem ochránit automobilový trh zemí USMCA bude muset být 75 % všech komponent a součástek automobilů vyrobeno na území Severní Ameriky. To je o 12,5 % více než v rámci dohody NAFTA. Dalším zpřísněním je stanovení podílu hodnoty vozu tvořené prací s minimální mzdou 16 amerických dolarů na hodinu na 40 procent. A navíc 70 % hliníku a oceli musí mít také regionální (severoamerický) původ.

Automobily, které nebudou splňovat nová pravidla o původu, budou předmětem celních tarifů. Pro Mexiko je uzavření dohody dobrou zprávou. Nervozita, která její dojednávání provázela, se odrazila i v tomto prosperujícím odvětví loňským poklesem investic o 20 %.

Tyto změny postihnou v rámci severoamerického regionu zejména mexickou automobilovou výrobu a její dodavatelské řetězce. V současnosti totiž 32 % mexické výroby aut nové požadavky nesplňuje a přechodné období 5 let je pro řadu výrobců příliš krátké. Společnosti, které si chtějí nadále udržet možnost bezcelního vývozu na severoamerický trh, hledají cesty, jak nová pravidla regionálního původu splnit.

Nižší schopnost konkurence

Již ale bylo také oznámeno, že mexická výroba některých modelů se zastaví nebo nebude určena pro severoamerický trh. Jiní výrobci zase zvažují rezignaci na splnění pravidel pro bezcelní prodej a úhradu 2,5 % cla. Investice, které provázejí adaptaci na nové podmínky, se pravděpodobně projeví i zvýšením cen automobilů, a tedy nižší globální konkurenceschopnosti regionální produkce.

Zároveň tyto investice nejvíce zasáhnou menší a střední dodavatele, kteří nemají kapitál na provedení potřebných změn. Nicméně i pro velké firmy se jedná o nepříjemný zásah do financí, jelikož jim zbude méně prostředků pro investice do vývoje. A to je v době nastupující elektrifikace a automatizace potenciálně velkým hendikepem vůči jejich asijské nebo evropské konkurenci.

Nejlépe připravené na přechod na nová pravidla jsou v Mexiku vyrábějící americké společnosti (Fiat Chrysler, GM, Ford), a dále Honda i Toyota, nejhůře naopak noví hráči jako Hyundai, BMW, Volvo, ale i Volkswagen. Posledně jmenovaná automobilka například v Severní Americe, v závislosti na modelu auta, vyrábí jen mezi 30 a 57 % součástek.

Pokles českého vývozu

Nelze proto vyloučit, že díky tomuto zpřísnění nebudou schopny evropské firmy na trhu splnit přísné požadavky na původ zboží, a dohoda USMCA tak bude mít dopady na evropské investice v Mexiku, které jsou závislé na dovozech určitých komponentů z Evropské unie. K největším evropským dodavatelům pro mexický automobilový sektor patří Česko. USMCA ale s velkou pravděpodobností povede k markantnímu poklesu hodnoty našeho vývozu v tomto sektoru do Mexika, už nejistá situace v roce 2018 vedla k poklesu exportu v automobilovém sektoru o 14 %.

Obecně ale v automobilové branži v Mexiku panuje optimismus – v dlouhodobějším horizontu se očekává zvýšení zahraničních investic v důsledku přesunu výroby autodílů a součástek z Evropy a Asie do Severní Ameriky a zvýšení mezd v automobilovém průmyslu. Asociace výrobců autodílů (INA) odhaduje, že obrat mexických výrobců automobilových dílů vzroste z 90 miliard amerických dolarů v roce 2018 na 100 miliard dolarů v roce 2021.

DANIELA SEDLÁKOVÁ, ZUZANA STIBOROVÁ, Velvyslanectví ČR v Mexiku

 

Vstup na chorvatský trh