KRAJŠTÍ EXPORTNÍ SPECIALISTÉ – DALŠÍ KROK K PODPOŘE EXPORTU

Cílem je povzbudit zejména malé a střední podnikatele

Podpora exportu je téma, skloňované různými aktéry při různých příležitostech. Z dlouhodobého zjišťování můžeme říci, že v České republice je několik desítek firem, které exportovat umí od A do Z. Pak několik set firem, které si myslí, že umí (přičemž zdaleka nevědí vše potřebné), a velká část těch (především malých a středních podniků), kteří to neumí.

Velmi často zjišťujeme, že existují zcela různé pohledy na to, co se skrývá pod pojmem podpora exportu. Zpravidla je to spojováno s představou úředníka, cestujícího po světě a domlouvajícího obchody. Omyl. Obchodovat, exportovat musí a bude vždy exportér. Úředník vytváří rámec podle zadání exportérů.

Krajští exportní specialisté byli vyškoleni odborníky z ministerstva zahraničí a Hospodářské komory tak, aby byli schopni permanentně reagovat na potřeby podnikatelů ohledně exportního poradenství, píše Bořivoj Minář. Foto: HATcom

Znalost trendů a trhů

Pod pojmem podpora exportu se skrývá souhrn činností, které je třeba konat a vykonat, aby se tím zlepšily (či přímo vytvořily) vhodné podmínky pro růst exportu. Patří sem zejména podpora vytváření konkurenceschopných produktů, kde začínáme u sledování světových trendů, pokračujeme vývojem a inovacemi, a končíme certifikací pro různé podmínky a trhy.

Patří sem dále pomoc při mapování trhů ve stylu, kam se co může prodat, kde se co chce, nebo obráceně, kam můžeme směrovat produkty tvořící převážnou část české produkce. Patří sem všechny úkony a podpory, které přispějí k minimalizaci nákladů na výrobu a distribuci. Od dostatku pracovní síly přes korporátní daně až po snižování vysokého zdanění práce, které zatěžuje české podniky.

Podpora nových trhů

Patří sem zcela jistě také nástroje financování a pojišťování exportu zejména pro malé a střední podniky a pro export do složitých destinací. Stát by v tomto ohledu neměl zneužívat negativní případy takového financování a pojišťování z minulosti k tomu, aby rezignoval na ochotu přiměřeně participovat na riziku obchodu do nových destinací.

Je evidentní, že čeští exportéři jsou schopni vyhledat obchodní potenciál, najít zákazníka, přispět k vytvoření vzájemné důvěry a „získat zakázku“. Schopnost nabídnout financování zakázky nás však ve finále mnohdy diskvalifikuje oproti konkurentům, kteří jsou třeba i horší a dražší.

Patří sem i schopnost dobrého „promotion“ firmy i České republiky. Chceme-li prodávat kvalitní a dražší produkty, musíme mít také dobrou prezentaci. Od „NO NAME“ se nakupují pouze produkty, od kterých nic zvláštního nečekám (papuče, cetky a drobné produkty s nízkou přidanou hodnotou…).

V neposlední řadě sem patří i vzdělaný a schopný pracovník. Znalost jazyka je nezbytnou podmínkou pro zahraniční obchod, pro export, avšak nikoliv podmínkou postačující. Vzdělávání exportérů je proto podmínkou takřka nejdůležitější. Nezastupitelnou roli má i vytváření vztahů v zahraničí a se zahraničím, které se často označuje pojmem moderní ekonomická diplomacie.

Jak správně exportovat

Dnes již existuje celá škála produktů, které mohou efektivně pomoci exportérům. Řada z nich vychází z potřeb exportérů. Hospodářská komora byla u vzniku Mapy globálních oborových příležitostí nebo spotu o českých lidech (Česko má báječné lidi), který je pro využití zdarma v deseti jazykových mutacích. Hospodářská komora byla u tvorby konceptu Projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Dlouhodobým a systematickým počinem naší komory je konání Krajských exportních konferencí, kdy ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a dalšími partnery vzděláváme především české malé a střední podnikatele, aby byli schopni exportovat s maximálním profitem. Potíž je v tom, že drtivá část exportérů se zatím s potřebnými informacemi neseznámila a exportuje nahodilým způsobem. Důležitým zdrojem pro ně může být portál BusinessInfo.cz.

Důležitým pilířem podpory exportu je jeho pojišťování. Exportní pojišťovna EGAP v poslední době podpořila například vývoz čtyř strojů na zpracování půdy, které český výrobce BEDNAR FMT z Rychnova nad Kněžnou dodá svému australskému odběrateli. (Více ZDE.) Foto: BEDNAR FMT.

Týmová práce

Podpora exportu proto je jednoznačně týmová práce, kdy podporujícím týmem jsou všechna ministerstva – tedy vláda v čele s premiérem. V tomto kontextu je příjemné slyšet, že končí resortismus a vláda bude pracovat jako tým, což se týká i podpory exportu.

Hospodářská komora ČR jako největší podnikatelská asociace s největší koncentrací exportérů usiluje o realizaci kroků, užitečných podnikatelům-exportérům. Dle průzkumu mezi podnikateli je naše komora (s 18%) nejčastěji vyhledávanou institucí v případech potřeby informací o podpoře exportu (další instituce a agentury pak následují s 5-7%).

Krajští specialisté

Pro zajištění permanentního a profesionálního poradenství bylo rozhodnuto o vytvoření pozice Krajský exportní specialista (KES) při krajských komorách v Moravskoslezském kraji, Zlínském kraji, Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji a Pardubickém kraji.  Tito specialisté byli vyškoleni odborníky z ministerstva zahraničí a Hospodářské komory tak, aby byli schopni permanentně reagovat na potřeby podnikatelů ohledně exportního poradenství.

Navazujeme tak na projekty Regionální exportní místa (REM) a Informační místa pro podnikatele (InMP), realizované v minulosti rovněž Hospodářskou komorou ČR v regionech. Popularita akcí, pořádaných Komorou, nás utvrzuje v tom, že systém „podnikatel pomáhá podnikateli“ je nejefektivnější. Vždy totiž vychází z konkrétních potřeb podnikatelů a přidanou hodnotou je podnikatelská zkušenost.

Již dnes máme pozitivní ohlasy na pozice KES s tím, že uvažujeme o vytvoření těchto pozic v dalších krajích. Pozice KES je zvláštní tím, že na rozdíl od REM a InMP na ně krajské komory nečerpají od státu žádný příspěvek! Velkou podporou, avšak nefinančního charakteru, je přímé napojení KES na konkrétní pracovníky ministerstva zahraničí, případně efektivní napojení na některé ambasády či instituce užitečné pro podporu exportu.

V současnosti existuje mnoho adres, portálů, míst, platforem či agentur a institucí pro podporu exportu. Naše sdělení exportérům je: VOLEJTE NA KOMORU. Podporou exportu se zabývá nejenom úřad Hospodářské komory ČR v Praze, ale také Krajské hospodářské komory v regionech.

BOŘIVOJ MINÁŘ, viceprezident Hospodářské komory ČR

 

Viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář o Spolupráci s MZV ČR