Ghana ukazuje cestu do západní Afriky

Ghana má všechny předpoklady stát se pro české exportéry branou do západní Afriky. Má nejstabilnější politické prostředí v regionu, vysokou míru bezpečnosti i vynikající námořní a letecké spojení s Evropou. Strategická poloha v sousedství Toga, Pobřeží slonoviny a Burkiny Faso navíc zajišťuje přístup ke spotřebitelskému trhu ekonomického sdružení států západní Afriky (ECOWAS), čítajícím 250 milionů lidí.

Hlavní město Ghany Akkra. Foto: Samuel Obeng Appah, Voyage Afriq, Ghana

Ghana se v roce 2018 prezentuje uspokojivými makroekonomickými ukazateli s trvalým, i když kolísavým růstem hrubého domácího produktu kolem 5 % za posledních 10 let, inflací okolo 9 % a nezaměstnaností ve výši  5,7 %. Hlavním rizikovým faktorem ekonomiky tak zůstává vysoké zadlužení země vůči HDP, které je pro rok 2018 odhadované na 70,5 %. Ghana investuje do projektů generujících nové pracovní příležitosti, do rozvoje infrastruktury a podobně jako ostatní země v regionu usiluje o diverzifikaci příjmů státního rozpočtu a o snížení závislosti na exportu surovin.

Šance pro český export

Vláda si kromě nereálných předvolebních slibů – založení továren a vybudování přehrad v každém z 216 okresů země a zajištění bezplatného vysokoškolského vzdělání, vytyčila i několik prioritních oblastí, které jsou příležitostí pro české exportéry. Jedná se o zemědělství a potravinářský průmysl, energetiku a nakládání s odpady, zdravotní péči a obranný průmysl.

V zemědělství a v potravinářském průmyslu chce Ghana prioritně dosáhnout soběstačnosti v pěstování dvou nejdůležitějších plodin – rýže a kukuřice, do budoucna také v produkci drůbežího masa, cukru, mléka a mléčných výrobků, na jejichž dovoz země ročně vynakládá stovky milionů dolarů. K dosažení tohoto cíle ale potřebuje vybudovat infrastrukturu, dodat nezbytnou mechanizaci a zajistit osivo a hnojivo.

V rámci infrastruktury se jedná hlavně o stavbu přístupových silnic a mostů, což je příležitost, kterou uchopily české společnosti Knights a MCE Slaný. Ty jsou dnes již před podpisem kontraktu na dodávku 200 kusů malých a středně velkých mostů. Příležitosti dodat zemědělskou techniku se také ujala společnost Knights, která společně s výrobci Agroservis Pavel Šálek a VARI podepsala v dubnu 2018 smlouvu na dodávku několika stovek malotraktorů, které si ghanští farmáři budou moci pořídit díky štědrému dotačnímu programu.  V současnosti se také uvažuje o transferu technologie výroby těchto traktorů do Ghany.  Prozatím nemáme zprávy o dodávkách kvalitního osiva či hnojiva z Česka, u hnojiva by ale vláda spíše preferovala zahraniční investici do výstavby závodu na jeho produkci.

Voda v centru pozornosti

Protože u Ghany hovoříme aktuálně o trhu 28,8 milionů spotřebitelů, navíc s očekávaným nárůstem až na 50 milionů v roce 2050, je další příležitostí produkce pitné vody. Tuto příležitost před několika lety využila česká společnost Wellbeing Group, která nedaleko Akkry investovala do závodu na výrobu lahvované pitné vody pod názvem SKY WATER, která je na trhu od poloviny roku 2018. Dalším krokem je získat povolení k výrobě jodizované minerálky, což byl původní investiční záměr.

Zájem českých firem by se měl zaměřit na oblast čištění odpadních vod a na úpravu vody z přírodních zdrojů – zejména v chudších částech měst a na venkově s využitím solární nebo větrné energie jako zdroje napájení.

Zahraniční investice se ghanská vláda snaží přilákat také do oblasti zpracování přebytků zemědělské produkce – jedná se zvláště o skladovací a sušící prostory, sila, zpracovatelské, třídící, konzervárenské a balící linky. Investoři jsou v Ghaně podporováni celou škálou investičních pobídek, jako je osvobození od cel, nižší daně z příjmu, garantovaný bezplatný převod dividend nebo čistého zisku do zahraničí a záruky proti vyvlastnění ze strany vlády. Pokud navíc investor postaví výrobní podnik v některé z průmyslových bezcelních zón, je mu umožněno uplatnit 30 % vyrobeného zboží na místním trhu a 70 % zboží ve státech ECOWAS.

Ghanský ministr zemědělství během své návštěvy Česka navštívil také Agroservis Pavel Šálek. Foto: Tomáš Zázvorka, ambasáda v Akkře

Největší česká investice

Největší českou investicí v Ghaně je obnova závodu na výrobu bot v Kumasi pod názvem DIHOC FOOTWEAR DIVISION, a to v bývalém areálu Svit Gottwaldov postaveném Československem v 80. letech minulého století. Společnost Knights zde transferem technologie instalovala tři výrobní linky ze Svitu Zlín s kapacitou 700 tisíc bot ročně a 200 zaměstnanci. V současnosti se však podnik potýká s importem levných bot ze zahraničí a apeluje na větší podporu vlády jakožto menšinového vlastníka. Zastupitelský úřad ČR v Akkře pomáhá s řešením tohoto problému na vládní úrovni.

V rámci energetického průmyslu a nakládání s odpady plánuje Ghana masivní investice do produkce elektrické energie s cílem navýšit její současnou kapacitu z 2 tisíc megawattů na 5 tisíc. Spalovny komunálního i bio odpadu jsou jako zdroj energie vítaným řešením zejména v chudších městských aglomeracích, ale s profinancováním z české strany. Vzhledem k velkým ztrátám při distribuci elektřiny, nedostatečným tržbám z faktur a ubohé tarifní struktuře je zde prostor i pro dodávky měřících aparátů a kontrolních IT programů.

Ghana také usiluje o navýšení produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů ze současného 1 % celkové produkce energie až na 10 % v roce 2022. Je zde proto potenciál pro solární a větrné elektrárny, u kterých se předpokládá produkce až 1 100 MW. Česká vláda se v této oblasti angažovala prostřednictvím několika „malých lokálních projektů“, kdy poskytla prostředky na čerpání a úpravu vody z přírodních zdrojů v několika komunitách s využitím čerpadla na větrnou energii.

Rekonstrukce nemocnic

V roce 2014 byl v Ghaně schválen projekt na rozvoj a modernizaci zdravotnického sektoru v objemu tří miliard dolarů. V rámci projektu má dojít k rekonstrukcím 13 okresních nemocnic a dalších menších zdravotních center, k distribuci nových zdravotnických přístrojů a k dodávce 6 tisíc nových nemocničních lůžek do regionálních nemocnic. Příležitosti se chopila česká společnost VAMED Health Projects CZ výstavbou 10 poliklinik v celkové hodnotě stovek milionů korun. Na projektu dále participovaly české firmy jako například MAXPROGRES s dodávkou technického zabezpečení budov, MZ Liberec zajišťující rozvody medicinálních a technických plynů nebo PROMA REHA poskytující zdravotnická lůžka.

Hlavním záměrem strategického obranného plánu Ghany k modernizaci armády a ozbrojených složek, na který vláda v roce 2013 vyčlenila 145 milionů dolarů, je pořídit armádě malé ruční zbraně, munici, nová armádní obrněná vozidla, padáky a další armádní doplňky. Česká zbrojovka uspěla s kontraktem na dodávku stovek kusů ručních palných zbraní a PAMCO INT a LOM PRAHA získaly zakázku na generální opravu vrtulníku MI-17 z výzbroje vzdušných sil Ghany. V jednání jsou dále výcvikové programy pro letecký a pozemní personál letišť.

I přes určitá specifika trhu, jakými jsou nedochvilnost, liknavý přístup ke smluvním závazkům a nezbytná opatrnost při výběru partnera, je Ghana dynamicky se rozvíjející zemí s velkým budoucím potenciálem a mnoha příležitostmi pro vzájemný obchod. Byla by proto škoda tuto příležitost nevyužít.

TOMÁŠ ZÁZVORKA, obchodní rada, ambasáda v Akkře

 

Vstup na chorvatský trh