FILIPÍNY: TROPICKÝ RÁJ ZAŽÍVÁ EKONOMICKÝ BOOM

V případě Filipín se většině lidí tradičně vybaví krásné pláže, milí lidé či dlouhý let, který je nutné absolvovat jako jakousi daň za vstup do tropického ráje. Filipíny jsou však také anglicky mluvící křesťanskou zemí s velmi mladou a perspektivní pracovní silou.  A proto stále větší počet zástupců českých firem začíná tuto zemi vnímat jako zajímavou a důležitou.

Český obranný průmysl byl loni v září silně zastoupen na největším filipínském obranném veletrhu v Manile ADAS. Foto: ambasáda v Manile

Filipíny si pozornost opravdu zaslouží jako destinace s rostoucím vzájemným obchodem, který již přesahuje 11 miliard korun, či jako země se stabilním meziročním růstem přes 6 % HDP, jenž je jeden z největších na světě.

Čeští exportéři v posledních několika letech zažívají jistou revoluci, pokud jde o dostupné instrumenty pro své zahraniční aktivity. Časopis MED, který právě držíte v ruce, spolu s komplexní informací v podobě Souhrnné teritoriální informace, stále navyšující se počty ekonomických diplomatů ve světě nebo výčet perspektivních sektorů v rámci Mapy oborových příležitostí představují zásadní vodítka pro tak vzdálené destinace, jako jsou Filipíny.  Není divu, že v těchto „dalekých“ zemích plní zahraniční zastoupení a jejich informace často klíčovou roli. Praha je přece jen od filipínského hlavního města Manila vzdálena téměř 10 tisíc kilometrů. V případě, že jste ochotni akceptovat jeden z největších problémů pro české firmy, jakým je vzdálenost, můžete na Filipíny pohlížet pozitivní optikou perspektivních oborů.

Nástup obranného průmyslu

Filipíny představují novou frontu pro český obranný průmysl, jakou je perspektivní a rostoucí trh jihovýchodní Asie. Období 2017-2018 bylo pro etablování českých firem klíčovým, a to z několika důvodů. Na začátku roku 2017 náměstek ministra obrany ČR Jakub Landovský podepsal Dohodu o obranné spolupráci s ministerstvem národní obrany Filipín, která byla ve stejném roce ratifikována. Během let 2018-2022 probíhá takzvaný „Second Horizon“ – modernizace filipínských ozbrojených sil, která zahrnuje 200 projektů pod vedením Ministerstva národní obrany Filipín.

V září 2018 se v Manile uskutečnil největší filipínský obranný veletrh s názvem „Asian Defense, Security & Crisis Management Exhibition & Conference – ADAS 2018“. Český stánek zde představil lídry českého obranného průmyslu v podobě firem Česká zbrojovka, Excalibur Army, Svos, Aura a STV Group.  Šlo tedy o skutečně široké zastoupení českého obranného průmyslu od výrobců ručních zbraní přes logistické systémy až po bojová vozidla pěchoty.

Prioritní energetika

Filipíny dlouhodobě patří k zemím s nejvyššími náklady na elektrickou energii. Je to dáno řadou různých faktorů, mezi něž patří nedostatek fosilních paliv, podpora energetických zdrojů ve formě garantovaných cen (feed-in-tariffs), které ovšem platí zákazník, značné ztráty v přenosové soustavě, absence vládních dotací a rozsáhlá privatizace. Není tedy divu, že energetika nadále představuje jednu z priorit současné vlády, která implementuje energetický plán až do roku 2030 s cílem dosažení cenově dostupné a spolehlivé energie.

Vláda nyní více než kdy jindy otevírá trh alternativním technologiím a zdrojům energie, jakými jsou například zkapalněný plyn a jaderná energie společně s vodními a větrnými elektrárnami. Pro české exportéry se tak otevírá šance představit své technologie soukromým filipínským korporacím, které se ucházejí o státní tendry a často hrají klíčovou roli při budování nové energetické infrastruktury. Na ostrově Panay už například několik let fungují turbíny od české firmy ČKD Blansko Small Hydro, které se osvědčily i ve složitých klimatických podmínkách.

Nová česká velvyslankyně na Filipínách Jana Šedivá během lednového slavnostního ceremoniálu, který byl spojený s předáváním pověřovacích listin. Foto: Malacanan Palace Photo

Sklo, pivo, zdravotnictví

Se sílící ekonomikou roste také střední třída, což se projevuje i na masivní výstavbě. Čeští skláři jistě uvítají stavební boom nejen u rezidenčního bydlení, ale především v případě hotelů a kasin, který je spojený s poptávkou po rozsáhlých světelných instalacích na míru každému projektu. Jejich design a okázalost jsou známkou prestiže, která je zdůrazněna českým křišťálem. Tradiční vývozci a designeři jako firmy Lasvit či Preciosa jsou stále častěji k vidění například v luxusních hotelech jako je ShangriLa, nebo v kasinech na manilském nábřeží.

Dalším nadějným odvětvím pro české exportéry je zdravotnictví. Většina zdravotnického zařízení a farmaceutických výrobků se na Filipíny dováží a celá struktura zdravotnictví je značně závislá na spolupráci státního a soukromého sektoru. V roce 2013 byl po devíti letech zrušen správní zákaz filipínského ministerstva zdravotnictví, který omezoval zakládání nových nemocnic. Rostoucí a bohatnoucí populace vyžaduje kvalitnější či specializovanou péči, kterou si již obyvatelé Filipín mohou dovolit. Zdravotnictví je tak považováno za rostoucí sektor, který stále častěji chtějí využít velké konglomeráty ke svému růstu. České firmy jako Linet, BTL nebo výrobce inkubátorů TSE z Českých Budějovic se často ucházejí o velké zakázky nemocnic prostřednictvím svých lokálních partnerů.

Rostoucí životní úroveň na Filipínách – stejně jako v dalších zemích sdružení ASEAN – vede nejen k vyšší spotřebě alkoholu, ale zároveň ke zvýšenému zájmu o nové značky. Především zboží z Evropy je dlouhodobě považováno za kvalitní a luxusní. V roce 2017 se podařilo registrovat produkty „Original Czech Beer 5%“ a „Premium Dark Lager 4,7%“ firmy Budějovický Budvar n.p. Ve stejném roce také započala distribuce piva Pilsner Urquell a Kozel. Nejvýznamnější vývozní položkou potravinářského průmyslu je i nadále syrovátka a další výrobky z mléka, které tvoří přes 55 % celkového zemědělského a potravinářského vývozu. Velký potenciál nicméně do budoucna mají i další produkty – kromě mléčných výrobků také nápoje, produkty pekařské a cukrářské výroby, ale i rostlinné a živočišné výroby. Už dnes je možné téměř v každém obchodě v Manile zakoupit sušenky firmy EMCO a do léta tohoto roku vstoupí na filipínský trh další české celozrnné cereálie.

Poptávka po IT technologiích

V roce 2018 na Filipínách rapidně vzrostly výdaje v sektoru bezpečnostních a IT technologií (hardware, software, služby) na téměř 4,8 miliard amerických dolarů, s předpokladem růstu do roku 2028 na více než 7 miliard USD. Tento růst ovlivňuje řada faktorů: S ekonomickým růstem přichází také sílící potřeba soukromých podnikatelských subjektů dosahovat světových certifikačních standardů.  A rostoucí střední třída požaduje posílení ochrany osobních údajů a majetku.

I v této oblasti už můžeme mluvit o zkušenostech českých společností. Na půdě manilského výstaviště se v rámci veletrhu World of Safety and Security představila známá technologická firma Jablotron. Špičková softwarová řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti pak vzbuzují na Filipínách značný zájem jak v soukromé, tak i ve státní sféře. To si uvědomuje brněnská firma Flowmon, která pravidelně pořádá workshopy prostřednictvím svého místního partnera. Daří se jí tak navazovat na další úspěšné IT projekty v České republice, která dala světu taková značky, jakými jsou AVG nebo Avast v oblasti antivirových programů.

Pro exportéry, kteří vidí ve Filipínách potenciálního partnera, je zásadní pochopit odlišné vnímání času, nekonfliktnost a počáteční průtahy způsobené přebujelou byrokracií. Partnerství nelze uzavírat ani po telefonu, ani po emailu. K uzavření obchodu nebude stačit ani jedna návštěva krásných filipínských ostrovů. Nicméně ekonomické a demografické ukazatele jsou jasné – podle těchto statistik se Filipíny řadí k jednomu z nejatraktivnějších trhů pro české firmy v regionu jihovýchodní Asie.

Benjamin Žiga, ekonomický diplomat, ambasáda v Manile

 

Náměstek Tlapa o exportu do Indonésie a na Filipíny

Ekonomický diplomat z ambasády v Manile o exportu na Filipíny