EGAP loni vymohl rekordní 2 miliardy korun ze starších pohledávek

EGAP loni oslavil 25. výročí svého založení. A zrovna v tomto roce dokázal dosáhnout historického rekordu, když jeho pracovníci vymohli přes 2 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2016 šlo o 12% nárůst. Mimořádného výsledku se podařilo dosáhnout především díky dlouhodobému systematickému jednání s dlužníky, správnému načasování vymáhacích aktivit, případně uplatněním sjednaného zajištění se zahraničními úvěrovými pojišťovnami.

 

Uplynulý rok navázal na trend předchozích dvou let, kdy tempo růstu vymožených pohledávek po výplatě pojistného plnění dosahovalo desítek procent. „V posledních letech se nám daří získávat finanční prostředky z pojistných událostí, které jsme vypláceli v letech 2011 až 2016. Loňský rok se nám v oblasti vymáhání mimořádně povedl a pozitivní vývoj by měl vydržet i v roce 2018,“ uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

To naznačuje i úspěšné vyřešení pohledávky v Polsku, kde pojišťovna hned na počátku letošního roku získala zpět přibližně čtvrt miliardy korun.  EGAP tak uspěl ve španělském bankrotu, který v roce 2015 vyhlásil jeden z největších evropských energetických konglomerátů – španělská Abengoa. EGAP se prostřednictvím Abengoa podílel na pojištění úvěru financujícího dodávku významného českého výrobce turbín pro polskou paroplynovou elektrárnu Stalowa Wola. Expozice EGAPem pojištěné banky činila v okamžiku defaultu zhruba 10 milionů EUR. EGAP nyní především díky dobře nastaveným zástavám a spolupráci s ČSOB vyřešil svou pohledávku z příslušného exportního případu s návratností dosahující téměř 90 %. Získané prostředky byly připsány na účet EGAP v únoru letošního roku.

Z celkově vymožených 2,06 miliardy korun v roce 2017 připadlo 1,6 miliardy na pohledávky z již vyplacených pojistných událostí. Zbývajících 460 milionů korun vymohl EGAP ve spolupráci s pojištěnými klienty, a to ještě před výplatou pojistek. „Zabránili jsme tak potenciálním škodám za téměř půl miliardy korun,“ upozorňuje Jan Procházka. Nejvíce se na této částce podílely případy modernizace závodu na výrobu železničních vagónů v Rusku, případy výstavby nemocnic v Gabunu nebo úspěšně vyřešená hrozba pojistné události dodávky letadla do Nepálu.

EGAP při vymáhání pohledávek není pasivním hráčem. V roce 2017 se teamu specialistů podařilo aktivně vstoupit do několika případů formou převzetí pohledávek od pojištěných společností, nebo uzavřením příkazních smluv. Díky tomu se podařilo většinou urychlit řešení těchto případů a snížit náklady na právní služby.

Nejvíce vymožených pohledávek – za téměř 900 milionů korun, připadlo na Rusko, následovala Ukrajina (265 milionů korun), Írán (194 milionů korun) a dalších 13 zemí. EGAP se podařilo získat zpět finanční prostředky z celkem 46 jednotlivých případů.

RADEK BEDNAŘÍK, EGAP