Brazílie chystá investice do inovativní výroby aut

Brazilská vláda i soukromé firmy připravují společné investice do rozvoje a modernizace automobilového průmyslu v rámci plánu ROTA 2030. V průběhu příštích pěti let bude vytvořen fond ve výši jedné miliardy brazilských reálů (6 miliard korun) na podporu moderní inovativní výroby aut i jejich součástek.

Automobilový průmysl má v Brazílii dlouhou tradici. Ilustrační foto: Shutterstock

Nedávno oficiálně zahájené prioritní programy plánu ROTA 2030 se zaměřují především na podporu aplikované vědy a výzkumu. Podle Státní agentury na podporu financování studií a projektů (FINEP), která je jedním z pěti hlavních realizátorů programů, mohou projekty k financování zadávat i zahraniční firmy, které v Brazílii mají výrobu v rámci sektoru automotive. Musí jít ovšem o projekty s prokazatelným přínosem v oblasti vědy a inovací.

Základní zdroj – dovozní cla

Základním zdrojem pro vytváření nového fondu (zhruba 200 milionů reálů ročně) budou dovozní cla. Brazílie tato cla snižuje u některých dovážených součástek automobilů na 2,0 % v případě, že se jedná o součástky, které tamní autoprůmysl potřebuje a které se v Brazílii nevyrábějí. Toto clo ve výši 2,0 % však nebude obvyklým způsobem odváděno do státního rozpočtu, nýbrž bude shromažďováno ve zvláštním fondu na podporu inovativních moderních výrob v sektoru automotive s cílem zvýšit jejich technologickou úroveň.

Kromě agentury FINEP budou fond dále spravovat Hlavní brazilská technologická vzdělávací instituce (SENAI), Národní banka pro ekonomický a sociální rozvoj, Brazilská agentura pro výzkum a inovace v průmyslu a Nadace pro rozvoj výzkumu státu Minas Gerais.

Ze zdrojů agentury FINEP vyplývá, že jmenované instituce budou v rámci modernizace automobilového průmyslu nejen čerpat z nově vytvářeného fondu, ale rovněž budou investovat do nových technologických výzkumných programů v oblasti automotive své vlastní prostředky. V případě FINEP to například bude 70 milionů reálů za pět let.

Podpora bude poskytována podnikům, které se budou prokazatelně zabývat aplikovaným výzkumem, inovacemi a aplikovanou vědou v oblasti automotive. Spadá sem rovněž automatizace, robotizace, konektivita a aplikace nových technologií, jako jsou například biopaliva. Významná část podpory má směřovat také do zvyšování bezpečnosti.

Prostředky z výše uvedeného fondu budou podle FINEP přidělovány na základě veřejných soutěží, jejichž podmínky budou postupně zveřejňovány.

Podpora vlivné asociace

Důležité je, že implementace programu má podporu vlivné brazilské Národní asociace výrobců motorových vozidel. Prezident této asociace Carlos Moraes u příležitosti zveřejnění prioritních programů zdůraznil, že „nový fond pro modernizaci automobilového průmyslu bude k dispozici akademické obci, výzkumným institucím a domácím i zahraničním firmám s prokazatelným podílem inovace. Chceme, aby automobily vyráběné v Brazílii byly efektivnější, inteligentnější a bezpečnější. Jedná se o mimořádně významné partnerství nového typu mezi průmyslem a akademickými institucemi.“

Prezident Brazilské agentury pro výzkum a inovaci v průmyslu Jorge Almeida Guimaraes uvedl, že nárok na podporu získají především projekty z oblasti aplikovaného výzkumu. Nebude financován základní výzkum. Každý projekt, který se bude ucházet o financování, musí být navázán na domácí či zahraniční podnik, který v Brazílii působí.

České velvyslanectví bude ve spolupráci s výše uvedenými brazilskými institucemi upřesňovat detaily implementace programu. Například spolupráce s technologickou institucí SENAI je na vysoké úrovni a téma nového financování pro inovativní technologie v brazilském automobilového průmyslu bude zařazeno na program jednání české vědecko-průmyslové delegace. Ta v rámci projektů ekonomické diplomacie ministerstva zahraničí a ministerstva průmyslu navštíví Brazílii v březnu 2020.

Ondřej Kašina, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Brazílii

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet