Vyhlídky pro český export:

OPATRNÝ OPTIMISMUS

Růst globální ekonomiky v letošním roce zpomaluje ruku v ruce s tím, jak klesá dynamika mezinárodního globálního obchodu a jak se zvyšují politicko-ekonomická rizika.

Pokud vyjdu z databáze Světové obchodní organizace (WTO), globální obchod se zbožím loni vzrostl meziročně o 3,0 %, zatímco pro letošní rok je odhadován růst o pouhá 1,2 %. Mírně optimističtější je rok 2020 s odhadovaným růstem obchodu o 2,7 %.

Vztah mezi eskalací obchodního protekcionismu a zpomalením globálního obchodu byl poměrně dobře patrný již loni a v letošním roce je zcela evidentní. Významný nárůst obchodních restrikcí se od 2. poloviny loňského roku negativně promítá do podnikových investic, do zaměstnanosti a výsledně i do mezinárodního obchodu. Těžiště obchodních restrikcí sice leží na bedrech USA a Číny, avšak negativní dopad na další regiony včetně Evropy a Německa je evidentní. V tomto ohledu platí, že čím více je daná země exponovaná na mezinárodní obchod a čím více jsou její podniky zapojeny do globálních hodnotových řetězců, tím je pro ni současná nejistota bolestivější.

Signály z Německa

Velmi dobrým příkladem je v tomto ohledu Německo. To sice není přímo zapojeno do obchodního konfliktu mezi USA a Čínou, ale nepřímo na něj doléhá jak nejistota a zpomalení globální ekonomiky, tak i vývoj kolem brexitu a budoucího nastavení obchodních vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. To se v první řadě týká německých průmyslových podniků, které v posledních čtvrtletích zažívají horší časy. A právě slabší výkonnost exportně zaměřeného německého průmyslu je hlavním důvodem aktuální mělké hospodářské recese ve Spolkové republice.

Pokud vezmu v potaz výše zmíněný negativní vývoj v globálním obchodu a v Německu, je až s podivem, jak dobře si zatím letos vedou čeští exportéři. Za prvních osm měsíců letošního roku export meziročně vzrostl o 3,5 % a přebytek obchodní bilance činil 117,5 miliard korun (o 41,6 miliard více než za stejné období loňského roku). Dobře se letos zatím daří exportu motorových vozidel s meziročním růstem o 5,7 % a zde je také třeba hledat hlavní důvod dosavadního výsledku zahraničního obchodu. S ohledem na klesající registrace osobních vozidel v EU je to skutečně výborné číslo, za kterým stojí nárůst tržního podílu „českých“ automobilek. Solidní jsou však zatím i výsledky dalších důležitých exportních odvětví, mezi něž patří počítače, elektronické a optické přístroje (3,6 %) či strojírenství (2,7 %).

Z teritoriálního pohledu je důležité, že se zhoršený hospodářský vývoj v Německu doposud nijak dramaticky nepromítá do českých exportních čísel. Export do Německa zatím letos (leden až srpen) vzrostl o 2,6 %. ČR letos rovněž těží z velmi solidní ekonomické výkonnosti středoevropského regionu (skupina zemí V4), když export do Maďarska letos vzrostl o 9,3 %, na Slovensko o 7,4 % a jen do Polska to bylo nižší tempo s 2,0 %. Silná expozice českého exportu na Německo a na EU se tak letos ve světle probíhajících obchodních konfliktů ukazuje do určité míry jako výhoda.

Zpomalení, ale…

Zpomalení českého exportu se sice v závěru letošního a na začátku příštího roku nevyhneme, avšak vyhlídky pro celý rok 2020 se přeci jen začínají mírně zlepšovat, tak proč nezůstat opatrnými optimisty. Situace kolem brexitu nadále zůstává nepřehledná, ale je zcela evidentní, že tvrdý brexit si silně nepřeje ani jedna ze stran. Lze předpokládat, že s ohledem na prezidentské volby v USA v příštím roce dojde k utišení obchodního konfliktu mezi USA a Čínou a hospodářskému vývoji v eurozóně bude pomáhat expanzivní měnová politika Evropské centrální banky i uvolněnější veřejné rozpočty velkých zemí eurozóny.

MIROSLAV NOVÁK, analytik, Akcenta CZ

 

Vstup na chorvatský trh