OSTRÝ START INOVAČNÍ STRATEGIE

Vládou schválená inovační strategie se dostává do realizační fáze. Slíbili jsme, že ambiciózní vize, posouvající Českou republiku mezi inovační lídry, obratem překlopíme do pracovní podoby. Nové vládní priority dostávají proto v těchto dnech manažerský rozměr a konkrétní cíle se začínají důsledně naplňovat. V březnu se sešli garanti všech strategických pilířů s premiérem a předložili akční plány, které popisují klíčové úkoly a nástroje jejich naplňování.

Karel Havlíček. Foto: AMSP

Zatím držíme rekordní tempo financování výzkumu, v roce 2018 jsme na vědu vynaložili 33,4 miliardy korun, což je nejen meziroční nárůst o tři miliardy, ale současně jsme zastavili tempo růstu tzv. nespotřebovaných výdajů. Letošek by měl skončit na 36 miliardách, příští rok jsme schválili výdaje ve výši 37 miliard. Pokud tempo investic do výzkumu udrží i podnikatelský sektor a zvládneme čerpat alespoň minimum evropských fondů, pak můžeme 2,5% podílu výdajů na výzkum z HDP dosáhnout i dříve než v roce 2025. Naplno se rovněž rozjíždí nový systém hodnocení české vědy a přerozdělujeme zdroje nikoliv podle množství článků, ale na základě kvality celého výzkumného prostředí organizace.

Inkubátory, centra excelence

Na nic nečekáme ani v CzechInvestu, kde vzniká koncept výstavby inkubátorů, akcelerátorů a podnikatelských hubů, včetně zapojení Českomoravské záruční a rozvojové banky do financování provozu i vlastního kapitálu začínajících firem. Zavádíme nový systém kategorizace výzkumných infrastruktur a vytváříme prostředí pro vznik center excelence v oborech celospolečenského zájmu. Jedním z nich je oblast umělé inteligence, jejíž národní strategii předložilo v uplynulých dnech Ministerstvo průmyslu a obchodu.

S resortem školství dotahujeme režim zavedení polytechnické výuky na základní školy, předmět Technika je připraven a dojednáváme jeho zařazení do konkrétních studijních oblastí. Ve finále je i legislativní rámec pro duální vzdělávání. V cílové rovince je i další úkol, vyplývající z podpory investic spojených s přidanou hodnotou. Ve druhém čtení je totiž zákon o investičních pobídkách, který jasně vytyčuje, že nově na podporu dosáhnou pouze investiční projekty spojené s výzkumem a vývojem. Čeká se již jen na podpis prezidenta a můžeme spustit nový systém odpočtů na výzkum, což bude spojeno s velkou edukační tour po velkých městech.

Ve stejnou dobu zahajujeme velkou diskusi se všemi relevantními partnery z oblasti chytré infrastruktury. Například s klíčovými hráči automobilového a dopravního průmyslu dojednáváme parametry podpory přechodu na e-mobilitu nebo tvorbu prostředí pro autonomní řízení vozidel.

Země budoucnosti

A neleníme ani se zaváděním značky Czech Republic: The Country For The Future. Českou republiku jako sebevědomou zemi budoucnosti jsme představili vrcholovým státníkům a zástupcům byznysu v Singapuru, Thajsku, Indii, Izraeli, Německu, Švýcarsku nebo USA. Nový národní brand se začíná objevovat na všech důležitých konferencích, reklamních materiálech a veletrzích. Již nyní můžeme prozradit, že národní stánek na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude právě pod značkou Czech Republic: The Country For The Future.  A příkladnou práci odvádí rovněž Ministerstvo zahraničních věcí, které si vzalo zasvé dostat nový vizuál na všechna naše zahraniční zastoupení.

Inovační strategie se stala velkým tématem. Zatím žádný vládní dokument zaměřený na budoucnost naší země nevzbudil tak širokou diskusi. Aniž by tak bylo prvoplánovým cílem, podařilo se v rekordně krátkém čase dostat do společenského povědomí, že měníme nejen národní priority a ambice, ale i mezinárodní vizitku naší země.

KAREL HAVLÍČEK

Autor je místopředseda vlády, ministr průmysl a obchodu, místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a současně vede fakultu ekonomických studií na VŠFS. Je hlavním autorem a koordinátorem spoluautorů Inovační strategie ČR 2019-2030.

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet