Uzbeci modernizují vodní hospodářství

Uzbekistán chystá zásadní transformaci svého vodního hospodářství. Cílem je zlepšit zásobování vodou, zajistit přístup obyvatel k bezpečné pitné vodě a dosáhnout kvalitnější úpravy odpadních vod. Nové příležitosti se tak rýsují také pro české inženýry, dodavatele příslušných technologií a stavební firmy.

Uzbekistán chystá transformaci svého vodního hospodářství. Na snímku hlavní město Taškent. FOTO: Pixabay

Investice do zastaralých čistíren odpadních vod, vodovodů, kanalizačních systémů, přívodů vody a vodních čerpacích stanic chystají Uzbeci ve spolupráci se Světovou bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Světová banka letos zahajuje Program vodohospodářských služeb a institucionální podpory s celkovými investičními náklady 215 milionů dolarů. Investice do infrastruktury budou realizovat tři uzbecké regionální vodárenské společnosti v regionech Karakalpakstan, Syrdarya a Samarkand.

Tři pilíře projektů Světové banky

Projekty budou vyhlašovány ve 3 následujících pilířích poradenských služeb, práce a zboží:

Sektorové posilování institucí v hodnotě 15 milionů dolarů bude zahrnovat financování přípravy studií proveditelnosti, technickou, environmentální, sociální a ekonomickou due diligence, činnost poradců v oblasti úvěrů, stavebního inženýrství a poradenství v oblasti zlepšování sektorové politiky, financování, regulace a plánování investic.

Investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury v hodnotě 160 milionů dolarů budou zahrnovat financování rekonstrukce a rozšíření kanalizačních systémů v Karakalpakstánu v hodnotě 60 milionů dolarů, zlepšení zásobování vodou v oblasti Syrdarya v hodnotě 37 milionů USD a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních systémů v regionu Samarkand v hodnotě 63 milionů dolarů.

Posílení kapacity vodárenských sítí pro poskytování udržitelných služeb v hodnotě 20 milionů USD bude zahrnovat financování podpory a posílení kapacity provinčních vodovodů a plánů na zlepšování podnikání ve vodohospodářském sektoru v Uzbekistánu.

Světová banka dále v zemi investuje 20 milionů USD do zlepšení městských vodohospodářských služeb a vodních zdrojů formou Projektu integrovaného rozvoje středně velkých měst Uzbekistánu.

Projekty EBRD

Evropská banka pro obnovu a rozvoj oznámila financování Projektu Namangan Water v hodnotě 60 milionů eur, který bude zahrnovat rekonstrukce vodovodních řadů a čistíren odpadních vod ve městech Pap a Namangan, rehabilitace vodních čerpacích stanic v 10 městech v provincii Namangan a modernizaci přívodů vody ve městech Zhydakapa a Kuraškhana.

Dalším projektem, který se rozhodla financovat EBRD v Uzbekistánu, je Projekt na zlepšení vody v Taškentu v hodnotě 30 milionů eur, který bude zahrnovat financování rehabilitace a rozšíření vodovodní a kanalizační infrastruktury v hlavním městě Taškentu.

Zatím posledním projektem, který ohlásila EBRD, je Projekt Horezm Water v hodnotě 60 milionů eur, který bude zahrnovat financování modernizace čističek odpadních vod a výstavbu podzemních vodovodních řadů v uzbeckých městech.

Všechny projekty financované ERBD budou představovat významné příležitosti pro zapojení českých firem – ať už jde o dodávky technologií, stavebních prací nebo technického poradenství. V případě zájmu o bližší informace je možné kontaktovat velvyslanectví České republiky v Taškentu.

LUBOSLAV MAZUREK, ekonomický rada, ambasáda v Taškentu

 

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet