Uzbeci lákají investory do energetiky

Uzbecká vláda usiluje o rychlý rozvoj země, což může přinést řadu příležitostí také pro české firmy. Vládní Strategie činností pro rozvoj země v letech 2017-2021 uvádí mezi hlavními hospodářskými prioritami rozvoj inovačních oblastí, energetiky a zdravotnictví.

Uzbekistán má s využíváním sluneční energie zkušenosti – tamní solární pec je jako takový „sběrač slunečních paprsků“, druhou největší na světě. Foto: Shutterstock

Uzbekistán v posledních letech vstoupil do nové fáze ekonomického rozvoje. Vláda klade důraz na zavádění nových technologií, zvýšení počtu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a průnik na světové trhy. Tomu mají pomoci prioritní projekty téměř ve všech sektorech ekonomiky země.

V žebříčku zemí podle kvality podnikatelského prostředí Doing Business, které každoročně vypracovává Světová banka, se Uzbekistán mezi lety 2017 a 2019 zlepšil o 9 příček a nyní je na 76. místě. Pokud jde o kritérium zlepšování podnikatelského prostředí, dosáhl Uzbekistán na 12. místo (25. místo v roce 2017). Podobný pokrok země zaznamenala i v dalších kritériích – v dostupnosti elektrického připojení je na 35. místě (83. místo – 2017), v transparentnosti registrace majetku na 71. místě (75. místo – 2017), v ochraně zájmů investorů na 64. místě (70. místo – 2017). Zlepšení podnikatelského prostředí je jednou z priorit současné vlády a uvedené výsledky Doing Business jsou pozitivním signálem i pro české společnosti, které se zajímají o uzbecký trh.

Nadějná reforma energetiky

Mezi nejnadějnější z již realizovaných reforem patří modernizace energetiky. Cílem vlády je do roku 2025 přilákat zahraniční investice v hodnotě 35 miliard dolarů pro výstavbu nových energetických kapacit o výkonu 26 gigawattů. Jde například o výstavbu nových tepelných elektráren o celkovém výkonu 15 GW v hodnotě 17,3 miliard dolarů, v nichž se předpokládá účast zahraničních partnerů.

Velké možnosti se otevírají zahraničním firmám i v oblasti obnovitelných zdrojů, v níž celkový potenciál země není zatím téměř vůbec využit. Vláda plánuje, že do roku 2030 budou vybudovány nové solární a větrné elektrárny o výkonu 5 GW a 11,7 GW v Navoijské a Samarkandské oblasti.

Prosperující uzbecká ekonomika nabízí českým firmám i další příležitosti. Vláda je například ochotna uzavřít takzvané „risk-service“ dohody v oblasti těžby ropy. Jedná se hlavně o ta naleziště, kde uzbecký státní ropný a plynárenský koncern Uzbekněftěgaz nemá dostatek kapacit na to, aby těžil samostatně. Celkově mohou být „risk-service“ dohody součástí až 30 investičních projektů v hodnotě 36,5 miliardy dolarů.

Česká komparativní výhoda

České firmy mohou mít při vstupu na uzbecký trh značnou komparativní výhodu oproti firmám ze západní Evropy nebo Asie. Silnou konkurenční schopnost českých exportérů a investorů – jak cenově, tak technologicky –, umocňuje historicky velmi dobré jméno československého průmyslu. Navíc jim může pomoci také reference z nedávné minulosti – bezproblémově fungující elektrárna Taškent I.

V případě zájmu o bližší informace ohledně příležitostí v energetickém sektoru v Uzbekistánu je možné kontaktovat velvyslanectví České republiky v Taškentu. Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví je připraven zprostředkovat informace o možnostech dodavatelské a investiční účasti na místním trhu pro české subjekty formou individuálních služeb.

Luboslav Mazurek, ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Taškentu

 

Vstup na chorvatský trh