Úspěch české diplomacie:

KUVAJT SE OTEVŘEL TECHNOLOGIÍM POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Kuvajtský trh skýtá značné příležitosti pro české výrobce technologií požární bezpečnosti a protipožární ochrany. Jednou z největších překážek v přístupu na tento trh však bylo, že místní certifikační úřad doposud neuznával české certifikace výrobků. Česká ambasáda ve spolupráci s Požárně atestačním a výzkumným ústavem stavebním (PAVUS) dokázala Kuvajťany přesvědčit, aby certifikáty PAVUS uznali.

Český velvyslanec v Kuvajtu Martin Dvořák se zástupci kuvajtského požárního ředitelství. Foto: Velvyslanectví ČR v Kuvajtu

V pozadí tohoto úspěchu byl dubnový projekt ekonomické diplomacie, který uspořádalo Velvyslanectví ČR v Kuvajtu ve spolupráci s PAVUS. Šlo o incomingovou misi, kdy Českou republiku navštívila delegace kuvajtského požární ředitelství (Kuwait Fire Service Directorate – KFSD). Kuvajtské ředitelství doposud neuznávalo české ani unijní certifikáty výrobků (například CE certifikáty), jež vydával PAVUS. Česká ambasáda v Kuvajtu přitom dlouhodobě usilovala o to, aby čeští exportéři systémů požární bezpečnosti a ochrany budov přístup na kuvajtský trh získali.

Cesta do Česka umožnila zástupcům KFSD provést inspekci prostor, vybavenosti, technologií, postupů a certifikací PAVUS. Program mise zahrnoval například i návštěvu Technického ústavu požární ochrany ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru ČR či výrobního závodu společnosti Mandík. V reprezentačních prostorách Černínského paláce se uskutečnil prezentační a matchmakingový seminář, na kterém prezentovalo osm českých výrobců své systémy a technologie požární ochrany budov delegaci KFSD, vedené brigádním generálem Muhsenem Al-Qudaihim. Jednalo se o společnosti Mandík, PKPO, FK Servis, K.B.K. Fire, ZVVZ Machinery, Grena, E-Therm TZ a Pavliš & Hartman. Zástupci kuvajtského požárního ředitelství si pochvalovali kvalitu, invenci a originalitu českých technologií a projevili o řadu z nich značný zájem.

Mise vytvořila předpoklady pro zapsání PAVUS na seznam v Kuvajtu akreditovaných zahraničních zkušeben a pro uplatnění českých výrobků na kuvajtském trhu. K zápisu došlo již krátce po návratu delegace do Kuvajtu začátkem května a pro české exportéry tím odpadla hlavní bariéra v přístupu na kuvajtský trh.

České společnosti přitom mají o tento trh značný zájem a řada z nich uvažuje o tom, že se na podzim do teritoria vyrazí podívat, aby se mohly prezentovat přímo na místě nejen KFSD, ale již i přímo potenciálním obchodním partnerům. České velvyslanectví v Kuvajtu může českým exportérům v jejich snaze o pronikání na kuvajtský trh pomoci například uspořádáním sektorové podnikatelské mise do teritoria a dalšími aktivitami.

Jakub Jaroš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Kuvajtu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět