Ukrajina uvolnila nakládání se zahraniční měnou

Na základě nového zákona o měně a revidovaných pravidel Národní banky Ukrajiny došlo v únoru 2019 na ukrajinském trhu k významnému uvolnění restrikcí a pravidel pro nakládání se zahraniční měnou ze strany občanů a právnických osob. Cílem je uvolnění podmínek pro hospodářskou spolupráci se zahraničními partnery a postupné dosažení volného pohybu kapitálu.

Ilustrační foto: Shutterstock

Ukrajinská ekonomika je již třetí rok makroekonomicky stabilizovaná a v roce 2018 vykázala hospodářský růst na úrovni 3 % HDP.  Mírně rostou též devizové rezervy Ukrajiny, které na konci roku 2018 přesahovaly 20 mld. USD. Předpokládá se pokračování mírného a stabilního růstu ukrajinské ekonomiky v rozmezí 2 – 3 % HDP v nejbližších dvou letech s tím, že ukrajinská strana se opírá o mezinárodní finanční podporu poskytovanou Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou unií, Světovou bankou a dalšími institucemi.

V prostředí makroekonomické stabilizace přistoupila ukrajinská strana k významnému uvolnění restrikcí v nakládání se zahraniční měnou.  Počátkem letošního února vstoupil v platnost nový zákon o měně (Currency Law), který nahradil více jak dvacet omezujících zastaralých pravidel vůči občanům a právnickým osobám při nakládání se zahraniční měnou. Nový zákon o měně a revidovaná pravidla Národní banky Ukrajiny mj. povolují repatriaci zisku z Ukrajiny z roku 2018 v objemu 7 mil. euro měsíčně. Od právnických osob není již vyžadováno zálohově složit odpovídající částku v hřivnách při nákupu zahraniční měny a z 50 % na 30 % se snižuje povinný prodej získané zahraniční měny z exportních operací. Dále se uvolňují limity na transfery z Ukrajiny bez otevření účtu na 150 tisíc hřiven ročně (130 tisíc Kč) z původních 15 tisíc hřiven (13 tisíc Kč). Z dalších opatření lze uvést odstranění omezení na předčasné uhrazení zahraničních dluhů či odstranění omezení úrovně úroků při zajišťování zahraničních půjček. Právnické osoby mohou transferovat do 2 mil. eur své vlastní měny s cílem jejich uložení v zahraničí.

Uvolňují se též některá opatření týkající se bankovního sektoru, např. od bank se již nepožaduje vypracovávání písemných zpráv ke každé transakci a ke každé dohodě. Národní banka Ukrajiny též zkrátila seznam „podezřelých transakčních indikátorů“ s cílem zajištění kontroly pohybu zahraniční měny. K zamezení „neproduktivního odtoku kapitálu“ Národní banka Ukrajiny nadále zakazuje právnickým osobám kreditovat, investovat a ukládat měnu v „zemi agresora“, v offshorech a jurisdikcích narušujících doporučení FATF (Financial Action Task Force).

Cílem je postupně odstranit všechna omezení k nakládání s měnou k zajištění volného pohybu kapitálu, a to i rámci implementace 7. kapitoly asociační dohody EU – Ukrajina. Další uvolnění nakládání se zahraniční měnou se předpokládá v návaznosti na zlepšování makroekonomické situace.

Uvedení opatření významně zlepšují podnikatelské prostředí na Ukrajině a podmínky pro spolupráci ukrajinských a zahraničních partnerů. Opatření budou mít též pozitivní dopad na bilaterální rozvoj hospodářské spolupráce Česka a Ukrajiny. Obchodní obrat ČR – Ukrajina dosáhl v roce 2018 úrovně 58,9 mld. Kč, tj. zvýšil se oproti roku 2017 o 15 %. Růst úrovně obchodní výměny ČR – Ukrajina bude pokračovat i v roce 2019.

František Trojáček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Kyjevě

 

Radek Matula, velvyslanec ČR v Kyjevě hovoří o ukrajinském trhu

Marek Svoboda, zástupce náměstka ministra zahraničních věcí, o Ukrajině a Moldavsku