Spuštění další vlny procesu privatizace státních společností v Kazachstánu

V příštích 6-12 měsících se očekává privatizace velkých státních společností v Kazachstánu jako je letecká společnost Air Astana, telekomunikační operátor KazakhTelecom  a těžař a vývozce uranu KazAtomProm.

Foto: shutterstock

 

V roce 2014 byl v Kazachstánu vyhlášen komplexní privatizační program (tzv. „druhá vlna“) za účelem boje s propadem cen ropy a přilákání zahraničních investorů. Plánoval se prodej akciových podílů ve 43 velkých národních a 182 menších podnicích. Celková očekávaná hodnota kapitálu firem určených k prodeji dosahovala 25 mld. amerických dolarů. Přechod státního majetku do soukromého sektoru předpokládal demonopolizaci, zvýšení efektivity podniků, snížení výdajů a zvýšení díky privatizačnímu procesu příjmové části státního rozpočtu. Kazachstán tak zároveň reagoval na výzvu snížení podílu státu na trhu a tím přiblížení země úrovni zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (do 15 % podílu od celkového hrubého domácího produktu).

V příštích 6-12 měsících se plánuje uvedení do prodeje tří významných kazachstánských společností formou primárních veřejných nabídek. Jedná se o leteckou společnost Air Astana, telekomunikačního operátora KazakhTelecom  a společnost těžící, zpracovávající a vyvážející uran KazAtomProm. V nadcházejících letech (2019-2020) je naplánován privatizační prodej akcií společností KazMunayGas, Kazakhstan Temir Zholy, Kazpost a jejich dceřiných organizací. Všechny transakce se uskuteční v rámci burzovního prodeje na půdě Mezinárodního finančního centra Astana, jehož slavnostní inaugurace se uskutečnila 5. července 2018.

Zastupitelský úřad ČR v Astaně doporučuje zainteresovaným českým firmám celý proces sledovat a v případě zájmu o zapojení informovat obchodně-ekonomické oddělení zastupitelského úřadu.

 

Olga Kalinová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Astaně