Softwarová firma Compelson zaujala v Latinské Americe

Forenzní analýza mobilních telefonů dnes tvoří nezbytnou součást kriminálního vyšetřování, a to zejména organizovaného zločinu. S ním se policie v Latinské Americe denně potýká, především v oblasti boje proti obchodu s drogami, korupci či terorismu. Významnou pomocí by se mohly stát produkty české firmy Compelson Trade, jejíž software užívají policisté a nezávislí vyšetřovatelé, ale třeba také americká armáda, FBI, finanční správa USA nebo Scotland Yard.

Odborný seminář firmy Compelson v peruánském hlavním městě. Foto: Martina Bechná, ambasáda ČR v Limě

Compelson, který byl založen již roku 1991, uspořádal koncem minulého roku obchodní turné po Latinské Americe se dvěma významnými zastávkami – v peruánské Limě a brazilském São Paulu.

V Limě se česká firma představila na semináři, který ve své rezidenci hostil velvyslanec Pavel Bechný. Akce, během níž generální ředitel Compelsonu Dušan Kožušník detailně vysvětlil fungování výrobků své firmy a jejich využití v rámci boje s organizovaným zločinem, přitáhla pozornost více než 45 posluchačů z řad specializovaných policejních důstojníků, vyšetřovatelů, zástupců ministerstev vnitra a financí či soukromých firem, zabývajících se mobilními technologiemi.

Zejména zástupci specializovaných policejních jednotek v Peru na semináři neskrývali nadšení z toho, jak jim mohou výrobky Compelsonu usnadnit práci. Ze svých produktů česká ICT firma představila například Mobil Edit Forensic Express či Camera Ballistics.

Během semináře Kožušník zdůraznil, že Compelson je průkopníkem oboru forenzní analýzy mobilních telefonů, který před 22 lety založila. Její programy dokáží pracovat s více mobilními aplikacemi, než všichni její konkurenti dohromady. Vzhledem k tomu, že dnes na mobilních telefonech běží čím dál více aplikací, znamená to pro Compelson velkou výhodu.

Právě dotazy, jak případně skloubit výrobky Compelsonu s těmi konkurenčními, s nimiž již někteří uživatelé pracují, patřily k nejčastějším. „Každý ze současných programů forenzní analýzy mobilů je zaměřený pouze na úzkou, velice specializovanou škálu úkonů. Abyste mohli využít maximální potenciál této vědy při vyšetřování, potřebujete je všechny,“ vysvětlil Kožušník.  „I když již uživatelé pracují s konkurenčními výrobky, přidáním programů Compelsonu se zvýší výstup jejich forenzní analýzy o patnáct až dvacet procent,“ dodal.

Ve svých školeních navíc firma Compelson jako jediná v oboru nabízí výuku nejen svých vlastních programů, ale i těch konkurenčních tak, aby z kombinace jejich využití dostal klient maximum.

Většina účastníků prezentační akce využila nabídku firmy Compelson na zaslání jednoměsíční zkušební demoverze programů MobilEdit Forensic Express, Camera Ballistics a Phone Copier Express. Kožušník byl překvapen tím, jak velký je po těchto technologiích v zemi hlad: „Skupina policejních inženýrů, kteří přesně tyhle technologie potřebují pro svou každodenní práci na vyšetřování,  nám řekla, že si trénink u nás zaplatí z vlastní kapsy.“ Po semináři zástupce Compelsonu čekala ještě řada individuálních schůzek, kde se probíraly konkrétní podmínky případných dodávek. Kožušník doufá, že se jim čas strávený v Peru vyplatí a přetaví se do dlouhodobé spolupráce.

Zastávka v Peru byla pro zástupce Compelsonu jednou z mnoha na turné po Latinské Americe. Zatímco jinde v regionu jsou inovativní technologie této firmy již dobře známé (například v kostarickém San Pedru se běžně vyučují na univerzitě informatiky Cenfotec), pro Peru jsou naprostou novinkou.

Zcela neznámý není Compelson naopak v Brazílii, kam v rámci obchodního turné koncem minulého roku také zavítal. Prezentaci společně připravily Generální konzulát České Republiky v São Paulu a zahraniční zastoupení agentury CzechTrade pro Brazílii.

Semináře se zúčastnily na tři desítky specialistů z oblasti kybernetické bezpečnosti. Mezi nimi kriminalisté, soukromí detektivové, zástupci federální policie a radnice São Paula. O prezentaci softwaru měli brazilští odborníci velký zájem, o čemž svědčí nejen celkový počet zúčastněných, ale také živá diskuze, která následovala po ukončení oficiální části semináře.

Ing. Radka Sibille, ekonomická diplomatka, ambasáda v Limě

Filip Vavřínek, Generální konzulát České republiky v São Paulu