PROGRAM ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE STARTUJE PŘÍŠTÍ TÝDEN

Ministerstvo zahraničních věcí ČR  ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) dne 8. dubna 2019 zveřejnily výzvu k novému pilotnímu programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (Záruka ZRS). Ten podnikatelům bez rozdílu velikosti působícím na českém trhu nabídne záruku k bankovnímu úvěru na financování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích. Příjem žádostí bude spuštěn 15. dubna 2019.

Foto: představení Programu Záruka ZRS, MZV ČR

Cílem programu Záruka ZRS je podpořit soukromé udržitelné investice na rizikových trzích v rozvojových zemích, které budou mít rozvojový dopad a přidanou hodnotu pro partnerskou zemi. „Českým podnikatelům se díky tomuto novému programu podstatným způsobem zjednoduší možnosti a podmínky, jak realizovat své rozvojové aktivity ve vybraných zemích a bankám se tímto produktem výrazně sníží riziko poskytování úvěrů na tyto účely,“  říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podporu bude ČMZRB tuzemským podnikatelům a investorům poskytovat ve formě záruky, a to až do výše 50 % jistiny úvěru, resp. do maximální výše 25 mil. Kč.  Záruka bude mít až 8letou platnost.

Foto: představení Programu Záruka ZRS, MZV ČR

Záruku ZRS budou moci podnikatelé získat k úvěrům, které budou poskytnuty partnerskou bankou na projekty převážně investičního charakteru. „Může se jednat například o pořízení či technické zhodnocení nemovitostí, strojů, zařízení, technologií, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, nebo může jít o náklady spojené s transferem či realizací projektu v cílové rozvojové zemi. Přičemž takovýto projekt musí být zaměřen buď na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomickou transformaci, nebo podpořit růst zaměstnanosti a udržitelný rozvoj partnerských zemí,“ přibližuje Jiří Jirásek.

Podpora je určena tuzemským podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří mohou podnikat či investovat v některé z rozvojových zemí vymezených dle regionálního zaměření programu Záruka ZRS. Na tento pilotní program je vyčleněno 50 mil. Kč a příjem žádostí bude spuštěn 15. dubna 2019.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky, která napomáhá jejímu ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.

 

Příležitosti pro české firmy na finském trhu