Pobočky českých firem na Slovensku musí mít eKasu

Od 1. dubna 2019 se na Slovensku zavádí systém elektronické evidence tržeb (tzv. eKasa). Povinnost mít eKasu se přitom vztahuje i na pobočky českých firem na Slovensku, které jsou zde registrovány v obchodním registru nebo se tak chystají učinit.

Foto: O2

V praxi to znamená, že každá platba přijatá obchodníkem na Slovensku se bude okamžitě evidovat u Finanční správy Slovenské republiky díky přímému propojení elektronické registrační pokladny obchodníka s centrální databází finanční správy.

Nový systém, který je obdobou české elektronické evidence tržeb (EET), bude nabíhat postupně. Od 1. dubna 2019 se do systému eKasa musí zapojit pouze noví podnikatelé, kterým bude po 1. dubnu 2019 vydáno nové identifikační číslo (IČO). Současní podnikatelé se musí do systému eKasa zaregistrovat během dubna až června 2019. Od července 2019 bude systém povinný pro všechny provozovny.

Podnikatelé s provozovnami v oblastech, kde není internetový signál (tzv. bílá místa internetu), mohou požádat o odklad zasílání údajů do systému eKasa. Tuto skutečnost jsou pak povinni prokázat. Seznam bílých míst internetu je zveřejňován na webu Úřadu místopředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci. V případě dočasného výpadku internetového signálu bude muset podnikatel zaslat doklad do systému eKasa během 48 hodin.
Online evidence tržeb byla již zavedena například v Chorvatsku, Slovinsku nebo v České republice.
Zavedení systému eKasa přispěje k eliminaci podvodů při vydávání pokladních dokladů, ke zvýšení efektivnosti a transparentnosti daňových kontrol. Tím výrazně omezí možnosti daňových úniků (krácení tržeb) a přispěje k ochraně spotřebitelů před nepoctivými podnikateli.

Systém eKasa přinese podnikatelům snížení administrativní zátěže, snížení nákladů při provozu i kontinuální přechod mezi účetními dny. Systém umožní export dat pro zjednodušené podávání kontrolního výkazu pro účely DPH či dostupnost dat během archivace. Finanční správa i daňoví poradci očekávají, že eKasa přinese férovější podnikatelské prostředí.

Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

 

Příležitosti pro české firmy na finském trhu