Peru masivně investuje do stavebnictví, dopravy i dolů 

Peruánská ekonomika je na vzestupu a ekonomové odhadují, že peruánský HDP v roce 2019 solidně vroste o 3,8 %. I letos se tak dají očekávat velké investice do stavebních prací, dopravní infrastruktury a důlních zařízení. Všechny tyto sektory představují i příležitosti pro export českých produktů a know-how. České firmy tak mají velkou šanci posílit své postavení na místním trhu.

Foto: Shutterstock

Peru loni patřilo k nejrychleji rostoucím ekonomikám Latinské Ameriky a toto postavení by si s tempem růstu HDP mělo udržet i nadále. Sektorem, který se na tomto růstu bude významně podílet, je stavebnictví, u něhož se očekává nárůst až o 6,7 % oproti roku 2018. To je dáno jednak plány vlády zrychlit rekonstrukci na severu země po ničivých přírodních katastrofách z roku 2017 a jednak přílivem soukromých investic do rozšíření dopravní infrastruktury a nových těžebních projektů. Obzvláště se dařilo také českému vývozu do Peru. Za prvních 11 měsíců minulého roku dosáhl hodnoty 41 mil. USD, což představuje nárůst o 17,5 % oproti stejnému období roku 2017. Letošní rok by mohl být ještě produktivnější.

Rekonstrukce po následcích El Niňa

Dobré šance mohou mít české firmy v oblasti stavebnictví. Za rok a půl trvání rekonstrukce po následcích ničivých povodní v důsledku klimatického jevu El Niňa na severu Peru byla z celkových alokovaných veřejných prostředků ve výši 7,7 mld. USD využita zatím jen pouhá pětina a dokončeno pouhých pět procent prací. Peruánská vláda, která se ocitla pod palbou kritiky za dosavadní pomalý postup, vyhradila pro letošní rok na rekonstrukci 2,1 mld. USD, tedy o 61 % více, než byla částka naplánovaná (a nevyužitá) v minulém roce.

Investice by měly zamířit především do výstavby dálnic, silnic a mostů v regionech Piura, Lambayeque, La Libertad a Ancash. Více než 45 000 poškozených domácností by mělo dostat nové bydlení. Na realizaci rekonstrukce se z poloviny podílí místní a regionální vlády, které se letos v lednu ujaly nového funkčního období. Peruánská centrální vláda je nicméně jasně vyzvala k pokračování započatých rekonstrukčních projektů. Kromě obnovy zničených infrastruktur se v rámci rekonstrukce počítá i s realizací opatření zaměřených na prevenci podobných situací v budoucnu. Práce tedy mají směřovat i do zpevňování břehů řek, zlepšení systémů kanalizace a odtoků vody, geomorfologických analýz terénů a podobně

Pro české podnikatele to znamená zvýšenou poptávku nejen po stavebních materiálech a nákladní dopravě, ale i po zkušenostech a know-how z oblasti prevence přírodních katastrof, environmentálního a územního plánování a dalších oblastí.

Peru plánuje také rozšíření mezinárodního letiště Jorge Chaveze v Limě. Foto: Shutterstock

Letiště i dálnice

Druhým dynamicky se rozvíjejícím sektorem je doprava. Investice do dopravní infrastruktury v zemi by měly dosáhnout 4,4 mld. USD. Hlavním projektem bude zahájení rozšíření mezinárodního letiště Jorge Chaveze v Limě s rozpočtem 1,5 mld. USD. Zde se očekávají zajímavé příležitosti pro české firmy z oboru letectví a telekomunikací.

Mezi další plánované projekty, které budou generovat poptávku hlavně po tradičním stavebním materiálu, patří například stavba 33,2 km dlouhého dálničního okruhu v Limě (2,049 mld. USD), výstavba nového terminálu v přístavu San Juan de Marcona v regionu Ica, s kapacitou uskladnit a naložit koncentráty železa a mědi (582 mil. USD) nebo výstavba silniční sítě v okolí Tumbes (763 mld. USD).

Investice do dolů

Slibně se vyvíjí také peruánský důlní sektor. Soukromé investice do důlního průmyslu jsou pro letošek odhadovány na 9,8 mld. USD. Jedná se především o stavbu dvou velkých měděných dolů: Quellaveco na jihu Peru, do kterého britská společnost Anglo American investuje 5,3 mld. USD, a Mina Justa v regionu Ica s rozpočtem 1,6 mld. USD. Českým výrobcům zařízení a materiálu pro důlní vrty tak vznikne nové perspektivní odbytiště. O to víc bude přínosná účast českých firem na mezinárodním těžebním veletrhu PERUMIN v září 2019 v Arequipě, kde budou moci představit své výrobky a služby vhodným místním partnerům z tohoto sektoru.

Kromě těchto tří hlavních sektorů se v Peru postupně rozvíjí i oblast environmentálních technologií, a to především ve vodohospodářství, včetně stavby přehrad a zavlažovacích systémů a zpracování odpadu.  Vzhledem ke své poloze a zeměpisnému členění je Peru rovněž bohaté na obnovitelné zdroje energie, které se snaží země postupně lépe využít a zaintegrovat do celkového energetického mixu, jenž je z velké části postaven na zemním plynu. Letos se proto očekává, že vláda vypíše další aukci pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Ing. Radka Sibille, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Limě

 

Zástupce náměstka Ivan Jančárek o exportních příležitostech v Argentině a Brazílii

Karel Wister z Komerční banky o exportu do Argentiny a Brazílie