Mongolsko chystá reformu investičního prostředí

Mongolsko se snaží zvýšit svou atraktivitu pro zahraniční investory. Spolu se Světovou bankou připravuje reformu investičního prostředí, přichází se strategií pro přilákání nových forem přímých investic a s diverzifikací pobídek. Bude investiční reforma úspěšná a přiláká do Mongolska i české investory? Vybíráme mongolské sektory s nejnadějnějším investičním potenciálem.

Mongolský Ulánbátar může přilákat více zahraničních investorů. Foto: Shutterstock

Mongolský trh má zatím mnohá omezení. Drtivá většina přímých zahraničních investic směřuje do těžby nerostných surovin. Objem investic je závislý na světových cenách komodit. Státní správa není dostatečně výkonná, chybí transparentnost. Stále významný podíl státních podniků znamená částečnou brzdu pro rozvoj soukromého sektoru. A těsné sousedství s Ruskem a Čínou je konkurencí pro obchodní vztahy se vzdálenějšími trhy.

Příznivá prognóza

Přesto je prognóza reformy příznivá. Mongolská vláda s pomocí Mezinárodního měnového fondu činí podstatné kroky ke stabilizaci ekonomiky a zlepšení legislativy. Zřídila Národní agenturu pro rozvoj, která má příliv zahraničních investice podpořit.

Mongolsko má také nový investiční zákon, od roku 2016 funguje Rada pro ochranu investic, od ledna 2019 začíná konzultační služby zahraničním investorům poskytovat nové vládní centrum – One-Stop-Service Center. Tyto konzultace se mohou týkat právního rámce, daní, přímých zahraničních investic, mongolských víz, sociálního pojištění a podobně.

Prioritou zatím zůstávají přímé zahraniční investice do přírodních zdrojů – dosud z velké části netěžených, dobrý potenciál ale mají i investice do turismu, zemědělství a e-commerce.

Mládež kopíruje západní styl

Rostoucí zájem o nové trendy a světové novinky souvisí s vysokým podílem mladé generace. Mladí lidé do 30 let tvoří 55% celkové mongolské populace. Mládež kopíruje západní životní styl, mění způsob zábavy i stravovací návyky. Preferuje dříve opomíjenou zeleninu a bio potraviny, vyhledává moderní gastronomická zařízení, kavárny a „západní“ zábavu.

Jako potenciálně zajímavé se tedy jeví investice do výstavby moderních zábavních center, multikin, sportovních zařízení, bazénů, zimních stadiónů, heren pro děti nebo divadel.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem českých firem doporučujeme, aby ve střednědobém plánu zvážily investice do zařízení na zpracování červeného masa, do intenzivního chovu dobytka, produkce mléčných výrobků a do výstavby mléčných farem. Pokud jde o zpracování masa, od června 2018 platí zákon o genetickému původu a zdraví zvířat, podle něhož musí nabídka masných výrobků splňovat přísné normy a musí být od certifikovaných zpracovatelů.

Nadějný cestovní ruch

Jako vhodné se rýsují rovněž investice do turismu. Toto odvětví stojí na svém počátku, ze strany vlády potřebuje novou legislativu, marketingové pobídky a lepší dopravní infrastrukturu. Mongolsko je ovšem jako turistický cíl velmi atraktivní – jde o dosud do značné míry „neobjevenou“ zemi s tradicemi z dob Čingischána.

Zatímco v okolních státech jako Čína, Rusko, Jižní Korea nebo Japonsko převažuje počet turistů, kteří cestují do zahraničí, v Mongolsku především roste počet těch, kteří do něj směřují. Do roku 2028 by měl podíl příjmů z turismu na hrubém domácím produktu Mongolska přesáhnout 2 miliard dolarů.

Mimořádně slibným sektorem je v Mongolsku e-commerce. Mongolové jsou otevření moderním trendům, více než 85 % obyvatelstva používá chytré telefony, jsou příznivci sociálních sítí. Online nákupy zatím využívá pouze 25 % z nich, pokud však vláda podpoří bezpečný online platební systém a vyřeší nedostatky v dopravní infrastruktuře, má toto odvětví pro zahraniční investory obrovský potenciál.

IVA ŠUSTÁKOVÁ, ekonomická diplomatka, ambasáda v Ulánbátaru

 

Příležitosti pro české firmy na finském trhu