Makedonie láká na daňové úlevy pro investory

Makedonie i letos pokračuje v rozsáhlém vládním programu, jenž je určen všem investorům, kteří využijí nabídky začít působit v jedné z volných zón v zemi. Zahraniční investoři, včetně těch českých, tak mají šanci na nulovou daň z příjmu právnických osob, symbolické nájmy, dotace až do výše 500 tisíc EUR na stavební náklady, dostupnost kvalifikované pracovní síly, školení a granty na vytváření pracovních míst.

Foto: Shutterstock

Popularita volných zón je založena na jednoduchosti a efektivitě podnikání, na výhodných a dlouhodobých daňových pobídkách a na možnostech dodatečných vládních dotací. To vše z Makedonie činí nejkonkurenceschopnější investiční prostředí v regionu.

Jaké konkrétní výhody makedonské zóny investorům poskytují? Investoři v technologických zónách mají nárok na desetiletou daňovou úlevu ze zisku a daně z příjmů právnických osob a stoprocentní snížení daně z příjmů fyzických osob na dobu až deseti let. Investoři jsou osvobozeni od placení daně z přidané hodnoty při dovozu a obchodování zboží ve svobodných pásmech. Dále jsou investoři osvobozeni od placení cla za vybavení, stroje a náhradní díly.

Vláda podporuje růst kapitálových investic a výnosů s desetiprocentní návratností investičních nákladů na nové stroje a zařízení nebo investice do budov a pozemků až do výše 1 milionu EUR během pětiletého období.

Pozemky ve volných zónách v Makedonii jsou k dispozici ve formě dlouhodobého pronájmu po dobu až 99 let za koncesní ceny. Investoři jsou dále osvobozeni od placení spotřebních daní místním municipalitám a poplatků za povolení k využívání pozemků. Makedonie ve volných zónách také nabízí možnost bezplatného připojení k zemnímu plynu, vodě a kanalizaci. V současné době je v Makedonii k dispozici 15 zón průmyslového rozvoje, z toho tři ve Skopji. Další informace týkající se režimu využití těchto zón poskytne obchodní úsek zastupitelského úřadu Skopje.

Program volných zón byl spuštěn v roce 2006 a zapadá do strategie země, jež chce dosáhnout vysoké úrovně liberalizace zahraničního obchodu. Makedonie je od roku 2003 členem Světové obchodní organizaci (WTO), od roku 2006 také Středoevropské zóny volného obchodu (CEFTA), s Tureckem s Ukrajinou má podepsánu dohodu o volném obchodu. Asociační dohoda s EU umožňuje Makedonii bezcelní přístup na evropské trhy pro většinu zboží.

Bohuslav Zavadil, obchodní rada, Velvyslanectví ČR ve Skopje

 

Marek Svoboda, zástupce náměstka MZV ČR hovoří o potenciálu makedonského a srbského trhu

Miroslav Toman, velvyslanec ČR ve Skopji hovoří obchodních příležitostech v Makedonii

Michal Obručník z Komerční banky hovoří o příležitostech pro české firmy v Makedonii