Litva chystá PPP projekt na infrastrukturu pro armádu

Litevské Ministerstvo národní obrany se rozhodlo prostřednictvím výběrového řízení otevřít část vojenské infrastruktury zájemcům z řad soukromého sektoru. Cílem projektu, který je unikátní jak v Litvě, tak z hlediska obranné politiky i v širším regionu Evropy, je vytvořit společné partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnersthip, PPP) za účelem rozvoje veřejné infrastruktury v obranném sektoru země. Konkrétně se jedná o záměr vybudovat a provozovat moderní budovy a zařízení a poskytovat veřejné služby vojenským útvarům v okresech Šilalé a Vilnius a ve městě Šiauliai. Celková délka trvání projektu je patnáct let a jeho hodnota dosáhne až 200 mil. EUR v podobě stavebních prací a 15 mil. EUR ve formě poskytovaných služeb.

Foto: Shutterstock

Litevská vláda schválila realizaci tohoto největšího a unikátního projektu v zemi loni v prosinci, 21. ledna 2019 pak Ministerstvo národní obrany uspořádalo veřejnou prezentaci a diskuzi k připravovanému projektu, jíž se zúčastnily desítky zájemců.

S ohledem na složitost projektu a potřebu značného objemu investic zvolila Litva formu PPP, jež se dle návrhu podobá principu postav – provozuj – převeď (Build – Operate – Transfer, BOT), s plánovanou délkou kontraktu na patnáct let (z toho 2,5 roku připadne na investiční aktivity a 12,5 roku na provozování). Rozsah plánované činnosti bude pokrývat projektování, výstavbu a rekonstrukci, provozování a údržbu (zahrnující i údržbu technických systémů, úklidové služby, odpadové hospodářství). Pro cca 3 tisíce vojáků budou vybudovány ve třech základnách (v regionech Vilnius a Šilalé a ve městě Šiauliai) ubytovací prostory, kantýny, strážní a zdravotnické budovy, garáže, sklady, stanice pohonných hmot, myčky, parkoviště, sportovní zázemí a podobně.

Zájemci mohou získat dokumentaci a podrobnější informace zde.

Začátkem února budou dokončeny překlady zadávací dokumentace a poté bude vyhlášen tendr. Litevské ministerstvo obrany počítá s vyhodnocením nabídek a dalším jednáním o konkrétní podobě smlouvy v průběhu let 2019 a 2020 s tím, že na konci roku 2020 by mělo dojít k podpisu smlouvy. Základny by měly být funkční v roce 2023.

Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR ve Vilniusu

 

Martin Tlapa o vztazích a příležitostech v Austrálii a na Novém Zélandu