Kypr dohání zpoždění v obnovitelných zdrojích

Kypr se stejně jako další země EU zavázal, že bude postupně navyšovat podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů (OZE) a snižovat emise CO2. Za stanovenými cíli ale země zaostává. Kyperská vláda proto připravuje masivní modernizaci sektoru energetiky, která bude příležitostí pro zahraniční firmy.

Ilustrační foto: Pixabay

V souladu se Strategií Evropa 2020 by měl Kypr dosáhnout podílu OZE v podobě 13% do roku 2020 a 32% do konce příští dekády, zatímco dnes tvoří tento podíl necelou desetinu. Ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů představuje podíl 8,9% oproti závazku 16% k roku 2020. Současně je země povinna snížit emise CO2 o 5% do roku 2020 a o 24% do roku 2030 proti referenčnímu období 2005. Navzdory příznivým klimatickým podmínkám na ostrově, který nabízí 300 slunečních dnů v roce, v současnosti produkují 90% elektřiny dvě mazutové elektrárny, jejichž provozní náklady jsou vystavené výkyvům ceny ropy, a především dlouhodobě stoupají s cenou emisních povolenek.

Kyperská vláda se rozhodla řešit tyto vzájemně propojené výzvy masivním rozvojem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Letos schválený Národní energetický a klimatický plán počítá s rozvojem fotovoltaických parků, které generovaly ke konci roku 2017 pouhé 3,4% produkce elektrické energie při instalované kapacitě 112 MW. Letos v létě byla udělena licence na instalovanou kapacitu 150 MW a další se připravují v několika vlnách během následujících let. Vláda garantuje licencovaným producentům odkup vyrobené elektřiny při aktuálních tržních cenách, které jsou dlouhodobě jedny z nejvyšších v EU. Stát vedle plánované výstavby vlastních fotovoltaických parků vyhodnocuje také nabídky soukromých firem, které jsou připravené realizovat projekty s životností alespoň 20 let.

Kyperský trh s elektřinou z obnovitelných zdrojů proto nabízí zajímavé podmínky pro zahraniční investory včetně českých firem. V případě získání licence na příslušnou instalovanou kapacitu garantuje stát výkupní cenu z OZE na stejné úrovni, za jakou ji nakupuje státní elektrárenská společnost AIK z konvenčních zdrojů, tedy vlastních mazutových elektráren, jejichž provozní náklady udržují ceny elektřiny na vysoké úrovni. Vláda sice připravuje postupný útlum elektráren na mazut a výstavbu nových plynových, k tomu ovšem dojde postupně nejdříve v průběhu příští dekády, spíše až po roce 2030. Do té doby bude na kyperském trhu existovat velmi příznivá situace pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Martin Kubeček, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nikósii

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet