Keňa hlásí konec velkých energetických projektů

Plány na výstavbu nových elektráren v hodnotě miliard amerických dolarů zůstanou v Keni jen na papíře. Monopolní distributor elektrické energie Kenya Power totiž vyhlásil moratorium na uzavírání nových smluv o nákupu elektřiny na dobu neurčitou s odvoláním na finanční omezení a nadměrnou instalovanou kapacitu.  Z pohledu českých firem moratorium znamená, že příležitosti v energetickém sektoru v Keni budou do budoucna představovat „off-grid” řešení namísto velkých energetických projektů.

Keňa zažívá boom solárních elektráren. Celkový instalovaný výkon převyšuje poptávku, a země tak přistoupila k moratoriu na nové projekty. Foto Shutterstock

Předseda představenstva Mahboub Maalim Mohamed uvedl, že Kenya Power nebude uzavírat nové smlouvy o nákupu elektřiny, dokud se neudělá celková revize energetického sektoru, která určí reálnou keňskou poptávku po energii. Mohamed dále uvedl, že instalovaná kapacita na výrobu elektřiny překročila reálnou absorpční schopnost Keni, a Kenya Power tak byla nucena přistoupit na vyhlášení moratoria na nové projekty.

Rozhodnutí znamená, že investoři, kteří připravili a předložili projekty v oblasti energetiky v objemu miliard dolarů, nebudou schopni projekty realizovat. Kenya Power bylo do poloviny února 2019 předloženo k posouzení 23 nových projektů o nákupu energie (power purchase agreements – PPA) s celkovou výrobní kapacitou 2405 megawattů (MW). Předložené projekty tak dosahují téměř stejné výše, jako je celková keňská instalovaná kapacita. Ta podle oficiálních statistik dosahuje 2 339 MW. Oproti tomu poptávka po elektrické energii v Keni je ve špičce pouze 1 802 MW. Rozdíl mezi instalovanou kapacitou a poptávkou je více než dostatečný i z pohledu řešení nouzových situací, jako jsou odstávky či opravy elektráren.

Problém převisu instalovaného výkonu nad poptávkou spočívá v pomalé industrializaci keňské ekonomiky. Plány na industrializaci totiž již po řadu let zůstávají jen na papíře.  Připojování domácností do rozvodné sítě se sice daří v předstihu naplňovat a Keňa je již dnes téměř celá elektrifikována, vliv domácností na instalovaný výkon je však vzhledem ke kupní síle obyvatelstva ve venkovských oblastech, kterých se plány na elektrifikaci týkaly, velmi omezený.

Přebytek instalované kapacity představuje pro Kenya Power ekonomický problém, a to vzhledem k podepsaným PPA, na jejichž základě musí Kenya Power platit výrobcům za energie i v případě, že k odběru nedochází. Vinou těchto smluv se dostává Kenya Power do ekonomických potíží. Cena elektrické energie v Keni je navíc vinou uzavřených PPA vysoká, což zpětně představuje překážku pro rozvoj keňského průmyslu. Vyhlášené moratorium je tedy jen logickým krokem, kterým se opožděně snaží Kenya Power nepříznivou situaci řešit.

Vzhledem k tomu, že objem již předložených projektů je téměř stejný, jako současná produkce elektrické energie v Keni je zřejmé, že v příštích letech nebudou příležitosti v oblasti energetiky zahrnovat nové projekty velkého rozsahu. Šance pro české firmy tak mohou představovat lokální „off grid” projekty s využitím chytrých technologií. Pro jejich realizaci však bude klíčovým parametrem cena generované elektřiny, která musí být nižší než cena energie ze sítě Kenya Power. V této souvislosti se hovoří zejména o nových technologických řešeních v oblasti solární energie.

Michal Minčev, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Nairobi

 

Náměstek Martin Tlapa o Programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce