Exmont Energo dodá elektrické motory do Alžírska

Společnost Exmont Energo vyveze během první poloviny letošního roku elektrické motory do Alžírska. České firmě se podařilo získat veřejnou zakázku, která se týká dodávky motorů do tepelné elektrárny ve viláji Jijel na severu arabské země. Podle vyjádření obou stran nemusí zůstat jen u této obchodní transakce, česko-alžírská spolupráce v této oblasti se může dále rozvíjet.

Česká podnikatelská delegace navštívila také alžírské ministerstvo průmyslu a dolů. Na snímku hlavní město Alžír. Foto: Shutterstock

O další možné spolupráci jednala letos v lednu česká podnikatelská delegace za účasti velvyslankyně Lenky Pokorné v sídle alžírského státního podniku Sonelgaz. Rozhovory s výkonným šéfem Mohamedem Arkabem a generálními řediteli filiálek Sonelgazu potvrdily také zájem Alžířanů o technická školení a případnou společnou výrobu. Alžírsko hodlá podporovat rozvoj průmyslu na místní úrovni ve spolupráci se zahraničními firmami, které se podělí o své know-how a chtějí se otevřít trhu se zajímavým potenciálem do budoucna.

Představitelé firmy během podnikatelské mise Exmont Energo navštívili také alžírské ministerstvo průmyslu a dolů. O spolupráci s českou společností projevily zájem další státní podniky – výrobce a distributor elektrických a telekomunikačních zařízení ELEC El Djazair a výrobce transformátorů a elektrických motorů EPE/Electro-Industries. Informace o jejich veřejných zakázkách jsou k dispozici na portále AlgeriaTenders nebo na vlastních portálech podniků.

Od motorů k turbínám

Exmont Energo zajišťuje kompletní služby v oboru točivých elektrických strojů, motorů, generátorů a v oboru vodních turbín. Firma s téměř 30letou tradicí disponuje na Moravě vlastním areálem a nedávno založila zahraniční pobočku v Německu s názvem EXMONT GmbH. Mezi její klienty z celého světa se nově řadí právě i alžírský státní podnik Sonelgaz.

Sonelgaz tvoří 16 filiálek zajišťujících jak produkci a distribuci elektrické energie, tak plynu. Skupina má v zemi velmi dobrou pověst díky svému kvalifikovanému personálu. Zásobuje elektřinou více než 6 milionů domácností a pokrývá 99 % spotřeby elektrické energie v zemi. Zároveň zásobuje alžírské obyvatelstvo plynem, čímž zajišťuje národní spotřebu ve výši 59 %. Sonelgaz je tak zadavatelem mnoha veřejných zakázek.

Alena Štojdlová, ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

Náměstek Martin Tlapa o exportu do Afriky