Dohoda EU s Japonskem pomůže českému exportu

 Silnější ekonomické partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem se stává realitou. Dnem 1. února 2019 vstupuje v platnost dohoda o volném obchodu, známá pod zkratkou EPA – Economic Partnership Agreement. Vzniká tak zóna volného obchodu, která vzhledem k hospodářské síle EU a Japonska pokrývá celou třetinu světové ekonomiky a více než pětinu světového obchodu. EPA přináší významné obchodní příležitosti také pro české firmy.

Dohoda o ekonomickém partnerství byla hlavním tématem loňského evropsko-japonského summitu. Zleva šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, japonský premiér Šinzó Abe a předseda Evropské rady Donald Tusk. Foto: © European Union, 2018 /Source: EC – Audiovisual Service / Photo: Etienne Ansotte

Dohoda EPA představuje výrazné zjednodušení a „zlevnění“ vzájemné obchodní spolupráce. Znamená okamžité odstranění cel na 90 % vývozů z EU do Japonska. Po vypršení přechodných období u nejcitlivějších produktů bude bezcelních 97 % unijních vývozů. Nezávislé studie ukazují, že výhodnější podmínky obchodu by mohly přinést nárůst vývozu EU do Japonska až o 33 %. Japonský vývoz do EU by mohl posílit o 24 %. Uzavřením dohody navíc obě strany vyslaly významný signál celému světu, že EU a Japonsko podporují volný obchod založený na pravidlech, sdílených hodnotách a ochraně nejvyšších standardů.

Příležitosti pro české firmy

Nové příležitosti pro české firmy se nyní mohou rýsovat zejména v oblasti potravinářského a zemědělského exportu – vzhledem k odstranění cel u sladu, výrobků z kakaa, tabákových výrobků, vína a lihovin, navýšení dovozní kvóty na mléčné výrobky, ochraně zeměpisných označení původu nebo odstranění některých netarifních překážek obchodu, jakými jsou certifikace nebo uznávání potravinářských aditiv.

Další příležitosti se otevírají také v textilním, sklářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu i v exportu zdravotnických zařízení.

Přehled informací

Základní přehled nejdůležitějších informací o EPA je k dispozici na stránkách Evropské komise – DG TRADE.

Při uplatňování nároků na výše uvedené tarifní i netarifní výhody je však třeba mít na paměti, že tyto benefity nebudou přiznávány japonskými úřady automaticky. Je třeba si jejich uplatnění hlídat a aktivně ho vyžadovat.

Níže uvádíme několik užitečných informačních zdrojů ohledně aktuálních celních sazeb po vstupu EPA v platnost:

1) Aktuální celní sazby – Market Access Database

Databáze spravovaná DG TRADE a nazvaná „Market Access Database“ poskytuje jednoduchou a přehlednou informační vyhledávací službu pro exportéry na základě zatřídění zboží podle položek Harmonizovaného systému.

2) Japonský celní sazebník s časovým rozložením postupných změn

Velmi podrobné tabulky japonských celních sazeb, zohledněných v postupném časovém sledu dle jednotlivých let od počátku platnosti EPA.

Pro správné použití těchto tabulek je ale třeba znát kód HS produktu, používaný japonskými celními úřady, který se od evropského liší. Tento kód se nazývá HS2017 a lze k němu nalézt podrobnější informace zde. Jakmile zjistíte příslušný kód HS2017, podívejte se na sloupec tarifního řádku, uvedený na levé straně japonské tabulky. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že: 1) celní sazba byla nulová již před vstupem EPA v platnost, nebo 2) celní sazba bude snížena na nulu v době, kdy EPA vstoupí v platnost, není příslušná položka zahrnuta do této tabulky.

Na míru menším firmám

Speciálně pro malé a střední firmy z Evropské unie spustilo Evropsko – japonské centrum pro průmyslovou spolupráci, takzvaný „EPA Helpdesk“, který má zvýšit povědomí o nových příležitostech a pomoci podnikům k jejich vhodnému využití. Zmiňované centrum je institucí, kterou zřídila a provozuje Evropská komise ve spolupráci s japonskou vládou.

V rámci služby „EPA Helpdesk“ se kromě odpovědí na dotazy firem pořádají webové semináře (takzvané webinars). Provozovatelé služby také budou postupně zveřejňovat informační balíčky, pokrývající konkrétní témata nebo oblasti EPA. Podrobnější informace naleznete zde.

Pokud budete potřebovat jakékoliv upřesnění nebo nebudete schopni na výše uvedených odkazech získat informaci relevantní pro Vaši firmu nebo Váš výrobek, neváhejte se na nás obrátit přímo prostřednictvím e-mailové adresy: commerce_tokyo@mzv.cz.

Stanislav Beneš, ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Tokiu

 

Martin Tlapa o vztazích a příležitostech v Austrálii a na Novém Zélandu