ČEŠTÍ INVESTOŘI MÍŘÍ NA ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ USA. MŮŽE JICH PŘIBÝVAT

Spojené státy zůstávají nejatraktivnější destinací pro zahraniční investice na světě – jen loni tam přiteklo 311 miliard dolarů. Uvědomují si to také české firmy, řada z nich se zaměřila na investice do odvětví informačních technologií na americkém západním pobřeží – zvláště v oblasti Silicon Valley. A rýsují se další příležitosti. Českým zastupitelským úřadům v USA se daří prezentovat Českou republiku jako vyspělý stát, jehož firmy jsou silné i v takzvaných disruptivních technologiích – tedy těch, které přinášejí zásadní změnu a vytlačují staré technologie. Typickým příkladem je známá společnost Avast.

Jedním z průmyslových a technologických center je na západním pobřeží USA město San Francisco. Foto: Shutterstock

Přetrvávající atraktivita USA pro zahraniční investory není nijak překvapivá, když uvážíme následující fakta. Spojené státy jsou nadále největší světovou ekonomikou a zároveň největším spotřebitelským trhem na světě. Na 325 milionů Američanů připadá třetina světové spotřeby zboží a služeb.

Centrum globálních inovací

USA jsou zároveň centrem globálních inovací se špičkovými technologickými firmami i univerzitami, které lákají nejlepší mozky světa. Výsledky výzkumu se zde také daří úspěšně komercionalizovat a řada technologických novinek tady nachází své první praktické využití. USA jsou na prvních místech žebříčků v hodnocení států, co se týče podmínek pro podnikání. Kromě silného trhu a omezené byrokracie je předností Ameriky také silná ochrana intelektuálního vlastnictví a vynutitelnost práva.

Investice v USA může původně zahraniční firmě pomoci otevřít ty části trhu včetně veřejných zakázek, které jsou americkou legislativou vyhrazeny pouze domácím společnostem. Přes 20 dohod o volném obchodu otevírá firmám působícím v USA i řadu zahraničních trhů, především v Latinské Americe a Asii.

Avast a ti další

České zastupitelské úřady se dlouhodobě snaží prezentovat Českou republiku jako zemi, která už přestala být pouhým příjemcem zahraničních investic a jejíž firmy samy v zahraničí stále častěji investují. Tuzemské firmy přitom disponují cenným know-how v disruptivních technologiích.

Na západním pobřeží USA, zvláště v oblasti Silicon Valley, již české společnosti vytvořily několik desítek pracovních pozic. Úspěch firem s českými kořeny jako Avast, STRV, Socialbakers, Kerio nebo GoodData na americkém trhu se promítá i do jejich aktivit v České republice, kde mohou pokračovat v expanzi a investicích do výzkumu a vývoje. I proto je v českém zájmu americké investice tuzemských firem dále podpořit. (Více o aktivitách Avastu na americkém trhu se dočtete zde: https://www.export.cz/rozhovor/rozhovor-s-ondrejem-vlckem-avast-boduje-v-americe-miri-na-post-svetove-jednicky/ .)

 

Ve Spojených státech máme 300 zaměstnanců, tedy zhruba pětinu celkového počtu, říká technický ředitel Avastu Ondřej Vlček. Foto: HATcom

Pomoc při hledání pobídek

Ekonomická diplomacie českého ministerstva zahraničí aktivně pomáhá firmám při hledání pobídek, které mohou investici v USA ještě dále zatraktivnit. Důležitým faktorem při poskytování takové podpory je globální potenciál inovace, jehož garancí je v tomto případě právě investice na významném americkém trhu.

Podobně jako CzechInvest nabízí pobídky zahraničním firmám investujícím do České republiky, také velká většina jednotlivých amerických států či měst poskytuje různé pobídky. Především se to týká těch států a měst, které se snaží transformovat svou ekonomiku z jednostranně zemědělsky či těžařsky orientované na moderní průmysl a služby. Takové pobídky zpravidla zahrnují daňové prázdniny, asistenci při vyhledávání vhodných lokalit nebo podporu při rekvalifikaci zaměstnanců.

Na federální úrovni propaguje investování do USA projekt Select USA spadající pod ministerstvo obchodu. To se soustředí hlavně na federální regulatorní otázky a problematiku obecných investic do USA. Největší boj o investice pak mezi sebou vedou jednotlivé americké státy, které soupeří nabídkou výstavby infrastruktury, relativně nižších místních daní, nižší byrokratické zátěže a celkovou vstřícností tamního podnikatelského prostředí. Žebříček nejatraktivnějších amerických států každoročně vydává například časopis Forbes. V roce 2018 se na prvních 5 místech umístily Severní Karolína, Texas, Utah, Nebraska a Virginia.

Rozhodování o lokalitě

Pro české firmy, které zvažují investici v USA, je při rozhodování o konkrétní lokalitě důležité vzít v potaz nejenom tento žebříček, výši místních daní a pobídek, ale také další faktory – vzdálenost ke klientům, složitost přepravy mezi daným místem a Evropou, nebo vzdálenost od velkých přepravních uzlů. Dále také dostupnost vzdělané pracovní síly, náklady na energie, místní ceny a náklady. V tomto ohledu bývají v USA značné rozdíly.

Pro softwarové firmy a startupy je důležitým faktorem také dostupnost investorů, zvláště venture kapitálu. I když má například Kalifornie vysoké daně a je velmi drahým místem pro život i z hlediska nákladů na podnikání, je pro startupy často téměř nutností začít své působení na západním trhu USA právě tam.

Podrobnosti o pobídkách v jednotlivých státech jsou dnes dobře dostupné na internetu, zpravidla na stránkách specializovaných institucí spadajících pod úřady jednotlivých guvernérů amerických států. Nabídka státu Nevada je kupříkladu na webu Diversify Nevada, představení Arizony na Arizona Commerce Authority, Utahu na Governors Office for Economic Development , Wyomingu na The State of Wyoming’s Economic Development Agency , Washingtonu na Washington State Department of Commerce , Idaho na Idaho Commerce , Colorada na Invest in Colorado atd.

Souboj měst o investice

Kromě toho o zajímavé investice soupeří i jednotlivá města, která mají v tomto ohledu relativní autonomii a vyšší počet obyvatel než některé země světa. V metropolitní oblasti Los Angeles žije téměř 18 milionů obyvatel. Právě Los Angeles velmi usiluje o přilákání technologických investic – jak z jiných oblastí USA, tak ze zahraničí. Podrobnosti o nabídce Los Angeles jsou k dispozici například na webu World Trade Center Los Angeles. Město San Diego zase specificky usiluje o investice v oblasti biotechnologií, které se snaží ve své oblasti koncentrovat. Nabídka Albuquerque se pak zaměřuje na letectví, elektroniku, nanotechnologie a chytrou energetiku.

Generální konzulát České republiky v Los Angeles je připraven pomoci českým firmám, které investici v USA zvažují – a to i formou konzultací nebo asistencí při kontaktování jednotlivých státních čí městských agentur pro podporu investic.

MARINO RADAČIČ, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Los Angeles

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet