ČESKÉ MLÉKÁRENSTVÍ MÁ ŠANCI USPĚT NA FILIPÍNÁCH

Filipíny dlouhodobě trpí výrazným nedostatkem kvalitních mléčných výrobků, což dokazuje téměř 95% dovozu mléka a výrobků z něj.  Pouhých 5% tvoří místní produkce. Mlékárenství a chov hospodářských zvířat čelí řadě problémů především v rámci technologického vybavení a metod produkce, což přinutilo současného ministra zemědělství Emmanuela Piňola  k implementaci pětiletého plánu k navýšení národní populace skotu a zvýšení produkce mléka z 1% na 10% národní potřeby od roku 2018. 

Foto: shutterstock

Program má také pomoci farmářům a dalším zainteresovaným subjektům v přístupu k informacím, infrastruktuře a podpůrným službám. Vládní agentura „National Diary Authority“ (NDA) spadající pod Ministerstvo zemědělství má za úkol dohlédnout na navýšení mlékárenské produkce a zároveň napomoci celkovému zefektivnění procesu v oblasti mléčných výrobků a zemědělské produkce. Zemědělství patří mezi hlavní a nejdůležitější sektory filipínské ekonomiky, kde představuje přibližně 10% HDP a zaměstnává 31% pracovní síly.

Produkce mléčných výrobků má v České republice nezpochybnitelnou tradici a tak se nabízí spolupráce v sektoru, který se může stát stěžejním v rámci vzájemných obchodních vztahů a přenosu „know how“. Úspěšná implementace napomůže ke kvalitnějšímu zapojení Filipín do mezinárodního obchodního systému a s tím souvisejících výhod a zisků. Projekt přímo zapadá do současné rozvojové strategie Filipín a zároveň je úzce spojen se zájmy České republiky v zemi. Vývoz agro-potravinářských produktů na Filipíny má dlouhodobou klesající tendenci, zatímco dovoz má tendenci kolísavou. Nejvýznamnější vývozní položkou jsou i nadále syrovátka a další výrobky z mléka, které tvoří přes 55% celkového agrárního vývozu.

Foto: shutterstock

Povědomí o českých značkách pomáhají budovat i dotační tituly zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS). Firma GEOtest z Brna se stala úspěšným realizátorem projektu Aid for Trade, který byl poprvé implementován na Filipínách. Projekt s názvem „Odborná pomoc při analýze a zdokonalení hodnotových řetězců v mlékárenství“ umožnil expertní výměnu v oboru mlékárenství a navázaní úzké spolupráce s Ministerstvem zemědělství Filipín.

Projekt „Expert assistance on in-depth analysis of the supply chain of the Philippine Dairy Industry“ tento vývoj reflektoval, poskytl celou řadu doporučení pro domácí trh a následnou podporu podnikatelského klimatu v oblasti mlékárenství a souvisejících výrobků. Zastřešujícím záměrem je doporučení k navýšení produkčních kapacit filipínského sektoru mlékárenství. V obecné rovině také předpokládá prohloubení spolupráci mezi Ministerstvy zemědělství obou zemí.