ČEŠI SONDUJÍ ŠANCE V MOLDAVSKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělský sektor Moldavska představuje perspektivní oblast pro obchodní spolupráci a potenciálně i pro případné investice. Potvrdila to nedávná mezinárodní výstava MOLDAGROTECH, jíž se v Kišiněvě zúčastnily také české firmy. Kromě plánů na rozvoj sektoru rostlinné produkce země chystá také podporu a rozvoj živočišné produkce, což si vyžádá značné investice do celé infrastruktury.

Foto: Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

Letošního ročníku výstavy MOLDAGROTECH se podobně jako v posledních několika letech, zúčastnilo i několik českých společností, a to buď přímo či prostřednictvím svých obchodních partnerů v Moldavsku (Brunthaller – CS, Zetor tractors, SMS.). Tuzemské firmy nabízely stájové technologie, traktory a další zemědělskou techniku.

Výstava probíhá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Jedná se o jednu z významnějších výstav organizovaných v Moldavsku, které se účastní řada domácích i zahraničních vystavovatelů a také návštěvníků.

Zemědělský sektor zaujímá v moldavském hospodářství stále velmi důležité místo, a to jak z hlediska podílu na tvorbě HDP (zhruba 10 %), tak z hlediska podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva působícího v sektoru (necelých 33 %).

Nová koncepce rozvoje

V současné době probíhají v Moldavsku diskuse o nové koncepci rozvoje rostlinné výroby do roku 2025, která by měla řešit otázky rozvoje daného sektoru s přihlédnutím na zkušenosti a problémy z posledních let. Cílem nové koncepce má být zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelného růstu sektoru. Podle odhadů by na rozvoj rostlinné produkce bylo celkem potřeba 14,4 miliardy leu (zhruba 880 milionů dolarů). Tato suma má zahrnovat založení nových sadů, rozvoj irigační infrastruktury, rozšíření rozlohy skleníků a rozvoj posklizňové infrastruktury, a to zvýšením kapacit chladících zařízení.

Program rozvoje zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu na období 2019–2026 je připravován rovněž v mezinárodně neuznaném Podněstří. Důraz je kladen na rozvoj živočišné produkce, pěstování zeleniny a ovoce.

Velvyslanectví ČR v Kišiněvě může případným zájemcům nabídnout asistenci při jednáních s představiteli sdružení a asociací v zemědělském sektoru, v případě zájmu pomoci s organizací prezentace či účastí na výše uvedené specializované mezinárodní výstavě. Její podzimní část se uskuteční ve dnech 16. – 19.10.2019 v Kišiněvě, zájemci se mohou obrátit na organizátora výstavy Moldexpo S.A. případně na velvyslanectví (chisinau@embassy.mzv.cz).

Jan Husák, rada Velvyslanectví ČR v Kišiněvě

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet