Češi budou modernizovat cukrovar na Kubě

Obchodní společnost Azulex, která dlouhodobě působí na kubánském trhu, uspěla v náročném výběrovém řízení na modernizaci jednoho z největších cukrovarů na Kubě „Ciro Redondo“. Získala tak prestižní zakázku v celkové hodnotě 4 miliony eur. Dodávku nové technologie, její instalaci a uvedení do provozu bude Azulex realizovat ještě v tomto roce.

Kuba chystá modernizaci více než 50 cukrovarů. Foto: Shutterstock

Česká firma není v obchodní spolupráci s Kubánci žádným nováčkem. Během patnácti let svého působení na kubánském trhu úspěšně realizovala významné dodávky zejména do energetického, cementárenského, důlního a pivovarnického průmyslu.

Rekonstrukce provozu v Ciro Redondo je prvním krokem na cestě k modernizaci více než padesáti kubánských cukrovarů. Kuba byla dříve světovou velmocí v oblasti vývozu cukru a v dobách Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) zpracovávala cukrovou třtinu ve více než 160 cukrovarech. Cukr stále patří mezi hlavní vývozní artikly země a orientace na zvýšení produktivity je proto na místě.

Obchodní úspěch Azulexu může být povzbuzením pro všechny české zájemce o vstup na složitý kubánský trh. České strojírenské výrobky mají na Kubě velmi dobrou obchodní perspektivu; vedle nabídky kvalitního a cenově konkurenceschopného produktu však musí být zahraniční dodavatel flexibilní a vstřícný k požadavkům zákazníka a zejména velmi trpělivý. Obchodní úspěchy nelze očekávat okamžitě, Kuba má svůj rytmus a svá pravidla.

Lucie Kovandová, ekonomická diplomatka
Adam Lorenc,
zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Havaně

 

Martin Tlapa o vztazích a příležitostech v Austrálii a na Novém Zélandu