Belgie se chystá nahradit jádro plynem

Belgická energetická strategie počítá s ukončením výroby elektrické energie pomocí jádra do konce roku 2025. Atom mají nahradit plynové elektrárny. Belgická vláda proto připravila nový mechanismus podpory investic do jejich výstavby. Belgie bude vypisovat zajímavá výběrová řízení, na které se firmy, včetně těch českých, již nyní mohou začít připravovat.

Odklon od jádra postihne belgickou jadernou elektrárna v Tihange. Její druhý blok by měl být odstaven mezi lety 2022-2023. Foto: Shutterstock

Odklon od jádra bude v Belgii postupný. Očekává se dvoukolové ukončení provozu jaderných elektráren v letech 2022-23 a 2025. Po odstavení prvních reaktorů bude země potřebovat výrobní kapacitu 2 000 megawatt. S ukončením provozu posledních reaktorů vzroste potřeba výrobní kapacity na 3 900 MW. Na výrobu takového množství energie bude podle studie společnosti Elia zapotřebí 5 až 10 moderních plynových elektráren.

Belgická vláda proto vypracovala nový mechanismus podpory, který má za cíl podpořit domácí i zahraniční investory ve výstavbě nových plynových elektráren či k přestavbě a modernizaci starých zařízení. První výběrové řízení by se mělo uskutečnit začátkem roku 2021. Vzhledem k plánovanému uzavření dvou jaderných reaktorů Doel 3 a Tihange 2 již v letech 2022 a 2023 je pravděpodobné, že významnou roli bude také hrát navrhovaná doba uvedení nových či zmodernizovaných plynových elektráren do provozu.

Zájem Belgie o výstavbu nových plynových elektráren a obnovu těch stávajících může být dobrou zprávou pro české firmy, investory a dodavatele v oboru, kteří hledají příležitosti v zahraničí. Firmy se již nyní mohou začít připravovat na plánovaná výběrová řízení, kde bude třeba komunikovat ve francouzštině či vlámštině. Důraz na alternativní zdroje a komplexní podpora regionální i federální vlády může být inspirací pro podobné dotace a investiční příležitosti v České republice.

Tamara Katuščák, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví České republiky v Bruselu

František Ješina, stážista, Velvyslanectví České republiky v Bruselu

 

Export do Velké Británie