Zemědělská mise z Libanonu do ČR

Velvyslanectví ČR v Libanonu připravuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR misi libanonských chovatelů a obchodníků s chovnými jalovicemi do ČR. Mise se uskuteční v termínu 13. – 15. května 2019. Součástí programu bude návštěva Národní výstavy hospodářských zvířat a veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH  v  Brně (Veletrhy BRNO), během které se uskuteční jak odborná, tak i obchodní jednání.

Foto: Shutterstock

Možnost účasti na jednání nabízíme chovatelům i obchodníkům zaměřeným na chov jalovic a živočišnou výrobu, kteří  mají zájem o navázání přímé spolupráce s libanonskými partnery. Firmy, které mají zájem se akce zúčastnit, se mohou obrátit přímo na zemědělského diplomata velvyslanectví ČR v Libanonu, Petra Sochora (email: petr_sochor@mzv.cz) nebo na odborného pracovníka Ministerstva zemědělství ČR, Vladimíru Kantorovou (email: vladimira.kantorova@mze.cz).

Libanon je dlouhodobě znám jako významný dovozce jatečného skotu a chovných jalovic za účelem rozšíření místních farem s cílem kvalitativního zvýšení užitkovosti. Akce má pomoci českým chovatelům a obchodníkům působícím v oblasti mléčného a masného skotu se vstupem na libanonský trh, případně s rozšířením stávajícího vývozu do Libanonu a v neposlední řadě s nalezením nových partnerů. Český skot je v Libanonu považován za vysoce kvalitní, svou kvalitou a užitkovostí plně srovnatelný s plemeny jiných evropských dodavatelů. Libanon je jak ve spotřebě hovězího masa, tak i v produkci mléčných výrobků, plně závislý na dovozech.

Tato agrární mise je realizovaná a financovaná jako projekt na podporu ekonomické diplomacie. Akce je organizována ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a společností Veletrhy Brno.

Příležitosti pro české firmy na finském trhu