Prezentace českých ICT společností ve Slovinsku

Velvyslanectví ČR v Lublani v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED připravuje podnikatelskou misi do Slovinska se zaměřením na ICT sektor. Celodenní prezentační a networkingová akce se bude konat dne 10. 4. 2019 v prostorách Slovinské hospodářské komory. Digitalizace je jednou z hlavních priorit slovinské vlády a otevírá prostor pro zapojení českých firem na různých úrovních.

Foto: Shutterstock

Oblast ICT je ve Slovinsku spojena s projekty digitalizace v oblasti státní správy, územního plánování a správy měst a obcí. Digitalizace je jednou z hlavních priorit slovinské vlády a otevírá prostor pro ekonomickou diplomacii a zapojení českých firem na různých úrovních. Slovinsko si v posledních letech buduje image referenčního státu pro zelenou mobilitu. Velký krok ve smyslu trvale udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života podniklo hlavní město Lublaň, které v r. 2016 získalo ocenění „Zelené hlavní město Evropy“. V rámci doprovodného programu se budou moci čeští účastníci seznámit s konceptem Zelené Lublaně, který představuje inspiraci i obchodní příležitosti. Sektorové zaměření rozšíříme o Smart Trade, který má velmi široké využití zejména v obchodě, logistice a oblasti lidských zdrojů. Vzhledem k tradičně dobré spolupráci mezi ČR a Slovinskem a narůstající obchodní výměně představuje tato oblast perspektivní možnosti spolupráce mezi českými a slovinskými podniky.

Cílem projektu je zvýšení exportního potenciálu českých ICT společností na slovinském trhu se zaměřením na Smart Cities, Smart Trade a E-Mobility. České společnosti dostanou možnost představit své produkty a navázat obchodní kontakty v rámci individuálních B2B jednání. Firmy bychom rádi povzbudili k vyšším formám spolupráce při vývoji nových produktů nebo při společné účasti v přeshraničních projektech.

Časový a obsahový rámec projektu

10:00 – 11:00 Krátké prezentace českých firem/asociací

11:00 – 13:00 Individuální B2B jednání mezi českými a slovinskými subjekty

13:00 – 15:00 Pohoštění a networking

15:00 – 18:00 Doprovodný program – projekt Zelená Lublaň

V případě zájmu o bližší informace se můžete obracet na ekonomickou specialistku velvyslanectví ČR v Lublani:

Dagmar Šober
ekonomická specialistka velvyslanectví ČR v Lublani
E: dagmar_sober@mzv.cz
T: +386 1 420 24 59

Do projektu je možné se přihlásit do 15. 2. 2019.

 

Martin Tlapa o vztazích a příležitostech v Austrálii a na Novém Zélandu