Podnikatelská mise Hospodářské komory do Londýna

Podnikatelská mise Hospodářské komory ČR navštíví ve dnech 6. – 7. června 2018 Londýn. V rámci mise proběhne seminář k britské obchodní politice po brexitu a B2B jednání s britskými partnery.

Velvyslanectví ČR v Londýně ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Britskou obchodní komorou v ČR a Czech-British Chamber of Commerce připravují podnikatelskou misi českých firem vedenou prezidentem Hospodářské komory ČR, p. Vladimírem Dlouhým, do LondýnaMise se uskuteční ve dnech 6. – 7. června 2018 a bude doprovázena představitelem Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V průběhu mise proběhne seminář k britské obchodní politice po brexitu, B2B jednání českých a britských firem a networkingová garden party.  Mise se koná s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie.

České firmy se mohou  registrovat k účasti na tuto misi prostřednictvím stránek Hospodářské komory. Britské firmy se mohou registrovat na emailu oeu.london@embassy.mzv.cz.

Velká Británie dlouhodobě představuje 4.-5. nejvýznamnější exportní teritorium pro české firmy z hlediska objemu vyváženého zboží. Za rok 2017 dosáhl český export do Británie 207 mld. Kč, což představuje nárůst o 330% od roku 2000, kdy činil pouze 48 mld. Kč. Vyváženy jsou především produkty automobilového a strojírenského průmyslu, v Británii však nachází uplatnění i široká škála dalších českých výrobků, od letadel, motorů, vodních turbín, přes české sklo a osvětlení, po potravinářské a nápojové produkty. Britské subjekty pak patří mezi hlavní investory v české ekonomice, v posledních letech ale rostou i české investice v Británii.

Cílem chystané podnikatelské mise je zajistit českým firmám kontakty s britskými partnery a zprostředkovat informace o nových příležitostech pro oboustranně výhodnou spolupráci. Mise bude prioritně zaměřena na sektor ICT/fintech a dále na potravinářský a nápojový průmysl, sektor služeb a dodavatelský řetězec v oblasti designu, architektury, nábytkářského a módní průmyslu, jelikož Londýn patří k britským i globálním centrům ve kterých vznikají projekty v těchto oblastech.

ALEŠ OPATRNÝ, ekonomický diplomat, velvyslanectví ČR v Londýně

Export do Velké Británie