Podnikatelská mise do Mongolska

Ve dnech 3. – 8. června 2019 se uskuteční podnikatelská mise do Mongolska organizovaná Velvyslanectvím České republiky v Ulánbátaru, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou České republiky jako společný projekt ekonomické diplomacie (PROPED).

Foto: Shutterstock

Podnikatelskou delegaci povede náměstek ministra zahraničních věcí a doprovodí zástupci Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru a zástupci Hospodářské komory ČR. Cílem mise bude prohloubení obchodních vztahů a spolupráce mezi českými a mongolskými partnery a investory. Účastníkům mise je z prostředků PROPED hrazena účast na semináři, podnikatelském fóru, doprava v místě a tlumočení.

Vzhledem k oborovým příležitostem v Mongolsku je výzva primárně určena firmám aktivním v energetice, vodním/odpadním hospodářství, těžbě, zemědělství, potravinářství (masokombináty, technologie pro mléčné farmy, genetický materiál u skotu), stavebnictví a dopravě. Z dalších lze na mongolském trhu uplatnit dodávky zdravotní techniky, automobilů, letecké techniky a dalších. Bližší informace k obchodním příležitostem v Mongolsku lze nalézt na portálu pro podnikání a export Mapa oborových příležitostí, Mongolsko.

Čeští podnikatelé budou mít během mise příležitost své technologie a produkci představit na odborném semináři organizovaném velvyslanectvím, na podnikatelských fórech pořádaných v hlavním městě a v některém z obchodně zajímavých regionů, na ministerstvech, na úřadech státní správy, na B2B setkáních s obchodními partnery. Program zahrne i exkurze do vybraných podniků a workshopy. Prezentaci českých dodavatelů budou monitorovat místní sdělovací prostředky.

Váš zájem o účast v červnové podnikatelské misi do Mongolska můžete potvrdit na emailu obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru a na emailu Hospodářské komory ČR.

Příležitosti pro české firmy na finském trhu