Český národní stánek na stavebním veletrhu MEDIBAT v Tunisku

Ve dnech 6. – 9. března 2019 se v tuniském Sfax uskuteční bienále stavebního veletrhu MEDIBAT. Nadcházející 15. ročník výstavy stavebních technologií má přesah i do sousedních zemí (Libye, Alžírska a subsaharské Afriky). V rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED bude na MEDIBAT zajištěn v krytém pavilonu český stánek a vnější výstavní prostor. Zájemci o aktivní účast by měli kontaktovat velvyslanectví České republiky v Tunisu co nejdříve.

Foto: Shutterstock

MEDIBAT bude mít svůj doprovodný program : ekonomické, vědecké, podnikatelské a regionální fórum Magrebu, kde bude prostor pro odborné prezentace v plénu, při včasné registraci a vyplnění podkladů pro katalog budou účastníci zapojeni do individuálních B2B jednání. Zeměpisná poloha města SFAX umožňuje oslovit i sousední země, Libyi, Alžírsko a země subsaharské Afriky. K čestným hostům 15. ročníku bude patřit Nigerie a Etiopie. České firmy, které se MEDIBAT 2019 mají zájem účastnit, vyplňte přiložený účastnický list a velvyslanectví se s Vámi domluví na technických i logistických záležitostech. Váš zájem nám však signalizujte co nejdříve, abychom pro Vás zajistili vystavovací prostor, reklamu v katalogu, B2B jednání i logistickou podporu.

MEDIBAT je největší veletržní akcí, kterou zastřešuje Průmyslová a obchodní komora ve Sfax (CCIS). MEDIBAT je největší akcí této komory, 14.ročníku (2017) se účastnilo 350 firem z 12 zemí a navštívilo jej 47 000 návštěvníků z 35 zemí. Největší stánky na 14.ročníku mělo Německo, Čína a Turecko.

Stavebnictví zajišťuje v Tunisku významnou měrou zaměstnanost (450 000 pracovních míst). Poptávka po stavebním materiálu všeho druhu a po stavební mechanizaci je v Tunisku vysoká. Zcela novým investorem jsou místní samosprávy zvolené v květnu 2018, které mají zájem o drobnou výstavbu a s ní spojené služby. V neposlední řadě zůstává trvale vysoká poptávka po individuální výstavbě, protože vlastnictví nemovitosti představuje pro Tunisany jistotu a poskytuje jim nezávislost, průměrná hodnota rezidenčních nemovitosti se v Tunisku pohybuje kolem 70 000 Euro.

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zůstává stále mimo pozornost dodavatelů, i když v roce 2018 došlo na tuniských stavbách ke 3 500 nahlášených pracovním úrazů. Prostředky zabraňující pádu z výšky, helmy, pracovní oděvy a obuv na trhu zcela chybí, ochranné pomůcky představují významnou příležitost pro dodavatele. Národní pojišťovna práce CNAM vyčlenila prostředky na akvizici bezpečnostních a preventivních pomůcek.

Lešení, bednění, sádrokartony, ale i obklady a koupelnová výbava jsou další oblastí zájmu, jejich tradičními dodavateli jsou Itálie, Španělsko, Francie a Německo. Fotovoltaika je tradičně významně na MEDIBATu zastoupena, vládní agenda předpokládá, že v roce 2030 obnovitelné zdroje zabezpečí 30% spotřeby energie. Dovoz fotovoltaických panelů je ale zatížen clem 20% a DPH 7%, což výrazně snižuje efektivitu solární energie, zavedená celní opatření mají vést k podpoře vlastní výroby, pro tu však chybí know-how a kapitál.

Pro přihlášení účasti na MEDIBAT kontaktujte Pavla Černého, ekonomického diplomata velvyslanectví v Tunisu, na e-mailu commerce_tunis@mzv.cz.

 

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet